Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd, kontaktsida

Bo Essén
Alkoholhandläggare
0490-25 48 03
bo.essen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vill du skaffa ett tillstånd för att servera alkohol? Då ska du lämna in en ansökan om serveringstillstånd. Detta gör du till miljö- och byggnadskontoret.

Serveringstillstånd gäller för spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.

Alkoholservering till allmänheten

Det här är ett tillstånd som gäller tills vidare. Du söker detta om du ska starta till exempel en restaurang eller ett café och vill servera alkohol.

Alkoholservering till slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av delat intresse. Det kan vara till exempel en förening.

Tillfällig alkoholservering

Om du ska servera alkohol vid endast ett tillfälle kan du söka tillstånd för tillfällig alkoholservering. Detta kan du göra både för servering till allmänheten och till slutet sällskap. Det kan röra sig om till exempel mässor, festivaler eller bröllop.

När behövs inte ett tillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Du måste uppfylla alla tre av dessa punkter.

Måste jag servera mat också?

Ja, om du vill ha ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. Då måste du ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Du måste tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Du ska erbjuda dina gäster ett varierat utbud av maträtter.

Om du själv inte är närvarande i lokalen när serveringen äger rum ska du utse en serveringsansvarig person. Denna ska ha tillsyn över serveringen under hela serveringstiden. Du ska anmäla till kommunen den eller de personer som du utsett.

Avgift

För ansökan tas en avgift ut. Avgiften ska vara betald innan handläggningen av ansökan kan påbörjas. Avgiften ska betalas in på postgiro 3 47 45-0 och betalningsmottagare är Västerviks kommun. Ange avsändare och vilken typ av tillståndsavgift inbetalningen avser. Avgift för år 2017:

 • Nytt tillsvidaretillstånd till allmänheten och/eller slutna sällskap: 10 000 kronor.
 • Tillfällig servering till allmänheten: 7 000 kronor.
 • Utvidgat eller ändrat tillstånd: 4 500 kronor.
 • Utökade tider för servering: 3 000 kronor.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap: 800 kronor.

För mer information om avgifter, se Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen.

Mer information finns att läsa i Policy och riktlinjer för alkoholserveringstillstånd.

Handlingar som du ska skicka med ansökan

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Fullmakt att teckna firma
 • Verksamhet och organisation
 • Årsredovisning
 • Aktiefördelning
 • Andelsfördelning Handelsbolag
 • F-skattebevis
 • Köpeavtal för rörelsen
 • Finansieringsplan
 • Hyres/arrendeavtal för serveringsstället
 • Budget för första året
 • Leverantörsavtal
 • Kassaregister
 • Drogpolicy
 • Uppdrag som funktionär
 • Frihet från näringsförbud
 • Konkursfrihetsbevis
 • Skalenlig ritning
 • Anmälan om serveringsansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Menyer
 • Registreringsbevis för livsmedel
 • Kunskapsprov
Sidan senast granskad den 29 januari 2021
Innehållsansvarig: Bo Essén

Serveringstillstånd, kontaktsida

Bo Essén
Alkoholhandläggare
0490-25 48 03
bo.essen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun