Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring LOV hemtjänst

Ansvarig upphandlare 

Anna Liffner
anna.liffner@vastervik.se
Frågor angående förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen.

Ansökan skickas till

Västerviks kommun
Kommunledningskontoret
593 80 Västervik
Ansökan ska vara märkt ”Ansökan LOV hemtjänst”

Övriga kontakter

Utvecklingsledare
Joakim Nyman
Besök: Fabriksgatan 21, Västervik
Tfn: 0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Västervik Framåt
Tfn: 0490-875 00
info@vastervikframat.se
vastervikframat.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I Västerviks kommun har det tagits ett politiskt beslut om att det ska finnas valfrihet inom hemtjänsten.

Varför valfrihet?

Syftet med att införa valfrihet inom hemtjänsten är:

  • att den enskilde ska få makt att påverka och bestämma över sin egen tillvaro.
  • att kvaliteten inom hemtjänsten ska öka i och med att leverantörerna konkurrerar genom att hålla så hög kvalitet som möjligt.
  • att gynna mångfald genom att privata företag får ansöka om att bedriva hemtjänst.

För dig som vill bedriva hemtjänst

Om du vill bedriva hemtjänst kan du ansöka om att bli godkänd som leverantör. Ansökan får lämnas in löpande. Det finns med andra ord inget sista datum att ansöka.

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunen och privata företag. Därmed sker konkurrens på lika villkor.

Kraven och de villkor som gäller för dig som vill bedriva hemtjänst finns i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända.

Välkommen med din ansökan!

Stöd och vägledning

För dig som vill starta företag inom hemtjänst finns stöd att få genom Västervik Framåt. De erbjuder starta eget kurser och mentorskap.

För anställda inom Västerviks kommun finns en policy om att bevilja tjänstledighet i upp till två år för att starta företag.

Sidan senast granskad den 5 juli 2019
Innehållsansvarig: Joakim Nyman

Kontakt kring LOV hemtjänst

Ansvarig upphandlare 

Anna Liffner
anna.liffner@vastervik.se
Frågor angående förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen.

Ansökan skickas till

Västerviks kommun
Kommunledningskontoret
593 80 Västervik
Ansökan ska vara märkt ”Ansökan LOV hemtjänst”

Övriga kontakter

Utvecklingsledare
Joakim Nyman
Besök: Fabriksgatan 21, Västervik
Tfn: 0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Västervik Framåt
Tfn: 0490-875 00
info@vastervikframat.se
vastervikframat.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun