Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Daglig verksamhet

Kontakt kring LOV daglig verksamhet

Upphandlingschef

Lars Thelin
lars.thelin@vastervik.se
Frågor angående förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen.

Ansökan skickas till

Västerviks kommun
Kommunledningskontoret
593 80 Västervik
Ansökan ska vara märkt ”Ansökan LOV daglig verksamhet”

Övriga kontakter

Socialchef
Joakim Nyman
Besök: Fabriksgatan 21, Västervik
Tfn: 0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Västervik Framåt
Tfn: 0490-875 00
info@vastervikframat.se
vastervikframat.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

I Västerviks kommun har det tagits ett politiskt beslut om att det ska finnas valfrihet inom daglig verksamhet. Detta gäller för personer som är mellan 16 och 67 år och som har en funktionsnedsättning.

Varför valfrihet?

Syftet med att införa valfrihet inom daglig verksamhet är:

  • att den enskilde ska få makt att påverka och bestämma över sin egen tillvaro.
  • att kvaliteten inom daglig verksamhet ska öka i och med att leverantörerna konkurrerar genom att hålla så hög kvalitet som möjligt.
  • att gynna mångfald av företag och dagliga verksamheter. Det sker genom att privata företag får ansöka om att bedriva daglig verksamhet.

För dig som vill bedriva daglig verksamhet

Om du vill bedriva daglig verksamhet kan du ansöka om att bli godkänd som leverantör. Ansökan får lämnas in löpande. Det finns med andra ord inget sista datum att ansöka.

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunen och privata företag. Därmed sker konkurrens på lika villkor.

Kraven och de villkor som gäller för dig som vill bedriva daglig verksamhet finns i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända.

Välkommen med din ansökan!

Stöd och vägledning

För dig som vill starta företag inom daglig verksamhet finns stöd att få genom Västervik Framåt. De erbjuder starta eget- kurser och mentorskap.

För anställda inom Västerviks kommun finns en policy om att bevilja tjänstledighet i upp till två år för att starta företag.

Sidan senast granskad den 29 december 2021
Innehållsansvarig: Joakim Nyman

Kontakt kring LOV daglig verksamhet

Upphandlingschef

Lars Thelin
lars.thelin@vastervik.se
Frågor angående förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen.

Ansökan skickas till

Västerviks kommun
Kommunledningskontoret
593 80 Västervik
Ansökan ska vara märkt ”Ansökan LOV daglig verksamhet”

Övriga kontakter

Socialchef
Joakim Nyman
Besök: Fabriksgatan 21, Västervik
Tfn: 0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Västervik Framåt
Tfn: 0490-875 00
info@vastervikframat.se
vastervikframat.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.