Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillstånd, regler och tillsyn

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

För vissa verksamheter krävs ofta tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

Du kan läsa om vad som gäller för olika verksamheter på undersidorna här.

Särskild hänsyn under coronapandemin

På miljö- och byggnadskontoret har vi full förståelse för att den nuvarande situationen med covid-19-pandemin påverkar företagen i Västerviks kommun.

Vi har därför anpassat vår verksamhet så att vi kan stödja företagen på bästa sätt vad gäller lov och tillsynsärenden. Det innebär att:

  • När det gäller tekniska samråd och andra typer av byggrelaterade möten så ska de fortgå precis som vanligt för att inte försena projekt. En större andel av mötena sker utomhus eller via länk.
  • På förfrågan om att skjuta på obligatoriska ventilationskontroller, kommer man att vara tillmötesgående.
  • När det gäller tillsynsärenden (miljö, livsmedel, tobak, hälsoskydd), så görs just nu mycket få besök oanmälda och man är lyhörda för vad verksamheterna behöver och inte behöver.
  • Det har kommit ett par föreskrifter från Folkhälsomyndigheten om smittspridning som riktar sig till specifika branscher, till exempel restauranger, och Miljö- och byggnadskontoret har satsat på att ta fram rådgivande material där man som företagare på ett snabbt och enkelt sätt kan få en överblick på vad som behöver göras och konkreta råd för att uppnå syftena.
  • Vi har tryckt upp affischer och tydliga informationsblad som vi delat ut till butiker så att kunder blir uppmärksammade på att hålla avstånd med mera. Samtidigt har man kunnat föra dialog och klargöra ansvar med ansvariga för butikerna.
  • Om det blir aktuellt kommer vi fungera som smittskyddsläkarens förlängda arm till exempel vid klagomål om trängsel eller liknande. Man vill dock hellre hjälpa att förekomma problem än att agera i efterhand. Kontakta gärna miljö- och byggnadskontoret om ni vill diskutera åtgärder mot trängsel eller annat utifrån smittskyddsföreskrifter och allmänna råd.
Sidan senast granskad den 27 maj 2020
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.