Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Företag, stöd och rådgivning

Västervik Framåt AB

Kontakta Västerviks kommuns företagslots

Vikarierande företagslots

Per Sjöstrand

Besöksadress

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Telefon

0490-25 53 68

E-post

per.sjostrand@vastervik.se

Kontakta Västervik Framåt AB

Adress

Västervik Framåt AB
Stora torget 4, Rådhuset
593 33 Västervik

Telefon

0490-875 00

E-post

info@vastervik.com

Mata in en fråga till Västerviks kommuns företagslots

Frågor som du matar in här skickas direkt till Västerviks kommuns företagslots

Tre personer i diskution

Driver du företag och vill ha hjälp att komma i kontakt med rätt del av Västerviks kommun för ett ärende eller en idé som du har?

Kontakta Västerviks kommuns vikarierande företagslots Per Sjöstrand. Han kan hjälpa dig att hitta rätt i kommunen. Du når Per via e-post per.sjostrand@vastervik.se eller telefon 0490-255368.

Du kan också få stöd och hjälp av näringslivsbolaget Västervik Framåt AB. De har ett uppdrag från oss att arbeta med näringslivsservice och destinationsutveckling. I deras tjänster ingår företagsrådgivning, affärsutveckling, starta eget rådgivning, etablerings- och inflyttarservice, evenemangs-samordning, destinationsutveckling samt handels- och stadskärneutveckling. Västervik Framåt finansieras av oss tillsammans med näringslivet och erbjuder bra service och nätverk för dig som företagare.

Stöd under coronakrisen

I samarbete med Västervik Framåt har vi skapat en hemsida där du får en översikt över rådgivning och stöd nationellt, regionalt och lokalt i Västerviks kommun. På den sidan får du också nyheter om olika lokala initiativ och tips om olika aktiviteter som kan hjälpa dig.

Västervik Framåts covid-sida

Ekonomiskt stöd till mindre företag från VUC

Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) har tillsammans med Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun arbetat fram ett program för att stödja näringslivets återuppbyggnad efter coronakrisen. Stöden kommer att vara riktade till mindre företag inom Västerviks kommun som har drabbats direkt eller indirekt av coronaviruset. Totalt satsas 11 miljoner kronor, varav Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun tillskjuter 5 miljoner kronor vardera och VUC satsar 1 miljon kronor.

Programmet omfattar tre former av stöd

 • Efterställda lån (100 000 kr – 250 000 kr)
 • Kapitaltillskott i form av aktiekapital (100 000 kr – 500 000 kr)
 • Utvecklingsbidrag (max 75 000 kr)

Ansökningshandlingar och mer detaljerad information om villkoren och processen finns på VUC:s webbsida.

Västerviks Utvecklingscentrums webbsida, insatser för näringslivet

Ge oss din lägesbild via Företagsbarometern

Vi arbetar kontinuerligt med att tillsammans med olika företrädare för näringslivet identifiera åtgärder för omställning och utveckling. Dina synpunkter är viktiga för oss! Via företagsbarometern hjälper du oss att få en samlad bild över vilka behov som du som företagare har på kort och lång sikt. 

Företagsbarometern på Västervik Framåts sida

Översikt över kommunala stödåtgärder

Västerviks kommun har fattat ett antal beslut för att stötta det lokala näringslivet. Nedan en sammanställning över de beslut som har fattats och detaljerad information om vad de innebär:

Ekonomiskt stöd från Västerviks Utvecklingscentrum VUC till mindre företag i Västerviks kommun i form av efterställda lån (100.000 - 250.000 kronor), kapitaltillskott i form av aktiekapital (100.000 - 500.000 kronor) och utvecklingsbidrag (max 50.000 kronor)

Take away-luncherna för kommunens gymnasieelever (avslutat efter vårterminen)

Uppskov av fakturor från Västerviks kommun

Uppskov av fakturor från Västervik Miljö & Energi

Kommunens markupplåtelseavgifter för restaurangers uteserveringar, liksom torghandel, avskaffas tillfälligt under 2020

Möjlighet att ansöka om tillfälligt utökad uteservering

Möjlighet att ansöka om tillfälligt kundparkering

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att vikta inköp av varor och tjänster till förmån för lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling.

De kommunala bolagen uppmanas att vikta inköp av varor och tjänster till förmån för lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling.

 Samlade insatser:

Kommunalt stöd via Västerviks utvecklingscentrum VUC, Riktar sig till alla företag5 miljoner

Särskilda insatser för restaurang/

handel

8,4 miljoner

Gymnasieluncher

1,8 miljoner

Markupplåtelse uteserveringar

1,2 miljoner

Julgåva restaurang

2 miljoner

Halverad serverings-avgift alkohol

0,2 miljoner

Halverad avgift livsmedelskontroller

0,3 miljoner

Presentkort City/Bysamverkan

2,5 miljoner

Bidrag Citysamverkan och regionprojekt

0,4 miljoner

Övriga insatser

1,4 miljoner

Hemsändnings-bidrag lanthandel

0,4 miljoner

Extra marknadsföring

0,5 miljoner

Övrigt (Mindre inköp)

0,5 miljoner

Totalt:

14,8 miljoner

 

Andra insatser

Generella:

 • Fortsatta investeringar och underhåll
 • Snabbare betalning fakturor
 • Anstånd och förlängd betaltid, primärkommun
 • Utbildningsinsatser Campus
 • Rådgivning i samarbete med Västervik Framåt
 • Särskild hemsida i samarbete med Västervik Framåt

Restaurang/handel:

 • Utöka och tidigarelägga uteserveringar
 • Nyttokort restauranger catering
 • Tillfälliga parkeringslösningar
 • Fakturering markupplåtelse efter sommaren
 • Samverkan information smittspridning

Annat:

 • Kartläggning sårbara verksamheter gröna näringar
 • Reducerade hyresavgifter
 • Slopade avbokningsavgifter
 • Begränsat oanmälda tillsynsbesök, exkl. smittspridning
 • Utökat föreningsstöd
 • Skärgårdstrafik
Sidan senast granskad den 13 september 2021
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Västervik Framåt AB

Kontakta Västerviks kommuns företagslots

Vikarierande företagslots

Per Sjöstrand

Besöksadress

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Telefon

0490-25 53 68

E-post

per.sjostrand@vastervik.se

Kontakta Västervik Framåt AB

Adress

Västervik Framåt AB
Stora torget 4, Rådhuset
593 33 Västervik

Telefon

0490-875 00

E-post

info@vastervik.com

Mata in en fråga till Västerviks kommuns företagslots

Frågor som du matar in här skickas direkt till Västerviks kommuns företagslots