Pressmeddelande: Fantastiskt gensvar från kommunens verksamheter i arbetet med "Små steg Stora förbättringar - tillsammans gör vi skillnad" - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Fantastiskt gensvar från kommunens verksamheter i arbetet med "Små steg Stora förbättringar - tillsammans gör vi skillnad"

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-10-29

I början av oktober 2015 lanserade Västerviks kommun ”Små steg Stora förbättringar – Tillsammans gör vi skillnad”. Kommunens satsning på att utveckla och förbättra verksamheterna i kommunens samtliga förvaltningar. Kommunen har avsatt en miljon kronor 2015. En summa som från 2016 ökar till två miljoner kronor per år. Detta för att kunna stödja och stimulera goda idéer hos våra medarbetare och arbetsplatser. Gensvaret har varit fantastisk och drygt 50 förbättringsförslag har kommit in till första beslutsomgången.

- En stor eloge till alla medarbetare och chefer i organisationen för ett engagerat arbete och på vilket sätt man tagit sig an uppdraget, säger kommundirektör Anders Björlin.

Styrgruppen, som består av kommundirektör och förvaltningschefer, har nu fattat beslut om vilka förbättringsförslag som kommer att få bidrag. Följande kriterier har varit utgångspunkt för beviljande av bidrag:

 • Förslaget leder till ökad effektivitet.
 • Förslaget leder till förbättrad kvalitet.
 • Förslaget skall ha en god spridningsbarhet.
 • Förbättringsförslaget kan påbörjas och till stora delar genomföras under 2015.

- När det gäller förbättringsförslag som kan påbörjas först 2016 behandlas dessa vid nästa beslutsomgång i slutet av året, säger Anders Björlin.

Sammantaget har styrgruppen beslutat om bidrag till 15 olika projekt som tillsammans får cirka 670.000 kronor.

- Att det i dagsläget bara är 15 projekt som får bidrag, beror i första hand på att dessa kunde påbörjas/genomföras under 2015. Men som sagt, nya beslutstillfällen är aktuella, med fokus på 2016, säger kommundirektör Anders Björlin och fortsätter:

- Vi kan också konstatera att flera projekt har sin utgångspunkt i utvecklad och förbättrad integration. Dessa kommer att hanteras inom ramen för den så kallade integrationsfond som kommunstyrelsen beslutat om.

Titlar på beviljade projekt:

 • Inköp av smarttrolleys som möjliggör att eleverna återlämnar böcker själva samt en smart-Board för att göra en mer effektiv undervisning.
 • Inköp av iPads med tangentbord som möjliggör undervisning där eleverna lär av varandra - tillsammans och ger varandra feedback för att ta nästa steg i sin läs- och skrivinlärning.
 • Inköp av två elcyklar.
 • Inköp av stationära datorer till Integrationsgruppen
 • En genomgång av den fysiska miljön på Korallens särskilda boende tillsammans med en grupp av olika professioner i syfte att ta bort onödiga hinder
 • Använda surfplattor för IT-handel hos äldre, så att de direkt på skärmen kan välja vad de vill beställa hem från Maxi.
 • Inköp av elcyklar.
 • Hälsoprojekt riktat till brukare med dåliga kost- och motionsvanor.
 • Införande av stående dataarbetsplatser lättillgängligt på varje avdelning i äldreomsorgen.
 • Införande av nattkamera för att minska behovet av personliga nattillsyner.
 • Förenklad biståndshandläggning.
 • Tillsyn av boendemiljöer kopplat till nyanlända samt migrationsboende.

För mer information, vänligen kontakta

Carl-Magnus Mårheden,

tf förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning

0490-25 40 88

carlmagnus.marheden@vastervik.se

Kalle Söderberg

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

0490-25 42 07

kalle.soderberg@vastervik.se

Jörgen Olsson

Förvaltningschef Socialförvaltningen

0490-25 52 94

jorgen.olsson@vastervik.se

Carolina Stalebrandt

tf förvaltningschef Miljö- och byggnadsförvaltningen

0490-25 48 28

carolina.stalebrandt@vastervik.se

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)