Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 5 oktober

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-05

Den 5 oktober var det styrgrupp för Små steg – Stora förbättringar. Följande elva förbättringsidéer beviljades sammanlagt 680 tkr:

 • Äldreomsorgen, Erneborgs särskilda boende: Äldregym.
 • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Område Spektra: Parcykel till IT Spektra/Västerviks Dagcenter.
 • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Område Spektra: Hygienträning i samband med hälsoprojekt för brukare.
 • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Område Spira: Effektivare och bättre dokumentation inom personlig assistans.
 • Utredningsenheten och hela äldreomsorgen: Videokonferenskameror för att effektivisera vårdplanering, uppföljning, omsorgsmätning och hemteamsträffar.
 • Ellen Key-skolan: Införande av digital teknik inom slöjdämnet.
 • Ludvigsborgsskolan: Utveckling av entreprenöriellt lärande.
 • Förskolan Gullvivan och Dagbarnvårdarna: Inköp av lådcyklar förutlåning till verksamheter som vill testa arbetssättet.
 • Ringeltaubska, Loftahammars skola och Överumsskolan: Införande av digital teknik inom slöjdämnet.
 • Hela barn och utbildningsförvaltningen: Språkprojekt med utveckling av digitala verktyg för en attraktiv språkundervisning för alla.
 • Miljö och byggnadsförvaltningen, kommunövergripande: Utveckling av relationerna till företag med utgångspunkt från föreläsningen "Den empatiske byråkraten".

Totalt har nu hela årsbudgeten på 2 mkr fördelats under 2016 för att beviljade idéer ska kunna förverkligas.

Övriga inlämnade idéer kvarstår till nästa styrgruppsmöte som är den 5 december. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 28 november.

Under 2017 finns fortsatt 2 mkr avsatt för förverkligandet av förbättringsidéer. Vid styrgruppsmötet den 5 december kommer medel att fördelas för idéer som kan genomföras under 2017.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)