Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 5 december

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-05

Den 5 december var det styrgrupp för Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad . Följande sex förbättringsidéer beviljades sammanlagt 191 tkr från 2017 års budget på 2 mkr:

  • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Område Spira: Effektiviserad administration av personlig assistans.
  • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Område Spektra: Inköp av polaroidkamera för användning av bilder i vardagen.
  • Hälso- och sjukvårdsverksamheten, Enheten för korttid och växelvård:  Användande av Nintendo Wii för träning av rörlighet, balans och koordination.
  • Komvux: Information genom digitala informationstavlor.
  • Träningsskolan: Inköp av cykel som kan kopplas till rullstol.
  • Enheten för arbete och kompetens: Inköp av leksaker för effektivare möten.

 Samtliga av ovanstående idéer ska genomföras under 2017.

Nästa styrgruppsmöte är den 13 februari 2017. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 6 februari.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)