Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beviljade idéer av styrgruppen den 22 mars

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-08-22

Den 22 mars var det återigen styrgrupp för Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad. Följande tio förbättringsidéer beviljades sammanlagt 487 000 kronor.

  • Förenkling och automatisering av inkomstförfrågan och avgiftsbeslut inom Socialförvaltningen.
  • Utbildning för personal för att ge brukare funktionell sittställning inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten, Rehabenheten.
  • Inköp av webbkameror för att effektivisera vårdplanering, uppföljning, omsorgsmätning och hemteamsträffar för Utredningsenheten.
  • Webbutbildning för personliga assistenter inom område Spira.
  • Införande av mobil dokumentation för att effektivisera handläggningsprocessen för Utredningsenheten.
  • Inrättande av årstidsinspirerat upplevelserum på Ekhamras särskilda boende.
  • Inköp av en klassuppsättning Chromebooks till språkundervisning på Ludvigsborgsskolan för att skapa en likvärdig skola.
  • Inköp av iPads med tangentbord som möjliggör undervisning där eleverna lär av varandra på Breviksskolan.
  • Införande av digitalt vikarieanskaffningssystem inom barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Inköp av videokonferenssystem till Inköpscentralen.

 Totalt har 954 tkr fördelats under 2016 för att beviljade idéer ska kunna förverkligas, vilket innebär att det återstår drygt 1 mkr för året.

Övriga inlämnade idéer kvarstår till nästa styrgruppsmöte som är den 25 maj. Deadline för nya ansökningar till det styrgruppsmötet är den 18 maj.

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Tomas Ogebrink, controller
0490-25 41 43
tomas.ogebrink@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)