Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Chefsutvecklingsprogram

Kontakta HR-avdelningen

Om du har frågor om hur det är att arbeta i Västerviks kommun är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar på HR-avdelningen.

HR- & kommunikationschef

Sofia Eldh
0490-25 40 79
sofia.eldh@vastervik.se

Kommunens växel.

0490-25 40 00
Fax: 0490-25 40 61
vasterviks.kommun@vastervik.se

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Personer som sitter vid ett mötesbord

Som chef hos oss är du en del av det centrala utvecklingsprogrammet. Du är med och bidrar med ditt specifika kunnande över förvaltningsgränserna. Du är aktiv i att utveckla de gemensamma chefsdagarna.

Västerviks kommun har ett chefsutvecklingsprogram som riktar sig till samtliga chefer. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår kvalitet och effektivitet.

Vårt chefsutvecklingsprogram är inte knutet till någon enskild verksamhet. Vi fokuserar på de grundläggande kunskaper som du behöver för att klara ditt uppdrag som chef.

Vi arbetar med en årscykel med återkommande insatser. Det kan vara insatser som görs varje år eller sådant som görs med en intervall på fyra år.

Vi har gemensamma chefsdagar med politiken och chefer i andra delar av organisationen. Dessa dagar ger dig tillfälle till information och kommunikation. Du får också chans att samarbeta med andra chefer och att utbyta erfarenhet. Chefsdagarna ger oss en gemensam förståelse och en acceptans för våra fattade beslut. De ger oss större möjlighet att lyckas med de resultat vi vill uppnå.

Den modell vi arbetar efter har en grundläggande struktur, men den är också flexibel. Vi anpassar den efter insatser som vi vill genomföra i organisationen.

Sidan senast granskad den 19 januari 2018
Innehållsansvarig: Cecilia Hedlund

Kontakta HR-avdelningen

Om du har frågor om hur det är att arbeta i Västerviks kommun är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar på HR-avdelningen.

HR- & kommunikationschef

Sofia Eldh
0490-25 40 79
sofia.eldh@vastervik.se

Kommunens växel.

0490-25 40 00
Fax: 0490-25 40 61
vasterviks.kommun@vastervik.se

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)