Kontakt för frågor kring praktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 b

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Julia Forslund
0490-25 41 88
julia.forslund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Söker du en praktikplats eller vill din verksamhet ha en praktikant?

 

För dig som söker praktik kan det vara en viktig möjlighet till en färsk arbetslivserfarenhet eller en chans att prova på en yrkesinriktning. En praktik kan också vara en bra möjlighet till språkträning.

En praktik kan ge:

 • Erfarenhet
 • Referenser.
 • Kontakter.

Är du arbetsgivare och kan erbjuda en praktikplats eller vill du ha information om vad som gäller på en praktik? Praktikservice har en webbaserad databas för matchning av arbetsplatser och individer som söker praktik. 

Är du arbetsgivare kan du lämna in en anmälan om att du kan erbjuda praktik på din arbetsplats. Den matchas sedan mot individer som söker praktikplats. Du betalar ingenting till praktikanten.

Men du har ansvar för att praktiken blir:

 • Meningsfull.
 • Trygg.
 • Säker.

Praktikanten är försäkrad via Västerviks kommun.

Innan anmälan är det viktigt att tänka igenom:

 • Arbetsuppgifter.
 • Arbetstider.
 • Övrig viktig information.

Du behöver känna till att praktikanten inte:

 • Ska ersätta ordinarie personal.
 • Täcka upp för vikarie eller sommaranställning.

Facklig organisation på arbetsplatsen ska informeras om praktikplaceringen.

Handledare

Handledaren är en viktig resurs. Det sociala och arbetsledande stödet är nyckel till en lyckad praktik. Alla arbetsgivare som tar emot praktikanter erbjuds kostnadsfri utbildning för handledare, arrangerad av kommunens praktikservice.

Sidan senast granskad den 10 september 2015
Innehållsansvarig: Per Lundberg

Kontakt för frågor kring praktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 b

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Julia Forslund
0490-25 41 88
julia.forslund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)