Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arbete och praktik för ungdomar

Kontakt för frågor kring praktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 B

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Julia Forslund
0490-25 41 88
julia.forslund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Är du ung och arbetslös i Västerviks kommun? Går du i skolan och vill jobba på sommarlovet? Då kanske någon av våra insatser kan vara till hjälp för dig. 

Ungdomsanställning

För att få en ungdomsanställning är du mellan 20-26 år, folkbokförd i Västerviks kommun och har varit arbetslös en längre tid. Det ger dig möjlighet till arbetserfarenhet, ökad kompetens och färska referenser. Anställningen är på heltid under 6 månader inom kommunens olika verksamheter, exempelvis:

 • skola
 • IT
 • renhållning
 • administration
 • vård
 • utomhusarbete

Inför anställningen erbjuds du 4 veckors introduktion på Knutpunkten. För att öka dina möjligheter till fortsatt egen försörjning efter anställningen ingår följande under motsvarande 25% av din heltid:

 • kompetensutveckling, ex körkortsteori eller möjlighet att läsa upp icke godkända betyg på gymnasienivå
 • söka-jobb-aktiviteter
 • studie- och yrkesvägledning
 • handledning 

Utbildningskontrakt

Riktar sig till dig som är mellan 20-24 år och saknar fullständig gymnasieutbildning. Med utbildningskontrakt har du möjlighet att fullfölja dina studier på Komvux eller Folkhögskola. Studierna kan kombineras med arbete eller praktik inom något av följande områden:

 • barn- och utbildning
 • äldreomsorg
 • handikappomsorg
 • administration
 • museum
 • tillsyn av vatten- och avfallshantering 

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning. Bra att veta är:

 • om du studerar minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN
 • kombinerar du studierna med jobb får du lön för tiden du arbetar.
 • har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan.

Utbildningskontrakt är ett samarbete mellan Västerviks kommun och Arbetsförmedlingen. För mer information kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Feriepraktik

För dig som är skolungdom i Västerviks kommun. Du får möjlighet till tre veckors sysselsättning under sommaren inom både kommunala verksamheter och i näringslivet. Feriepraktiken ger dig ett meningsfullt avlönat arbete som en introduktion i arbetslivet. Mer information under fliken Feriepraktik.

Sidan senast granskad den 18 maj 2018
Innehållsansvarig: Per Lundberg

Kontakt för frågor kring praktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 B

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Julia Forslund
0490-25 41 88
julia.forslund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun