Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Ordförande

Staffan Hederberg (S)
staffan.hederberg.pol@vastervik.se

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 47 00
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Söndagen den 11 september 2022 är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det kommer att gå att förtidsrösta från den 24 augusti 2022.

Rösta på valdagen

På valdagen kan du rösta i din vallokal eller i någon av röstningslokalerna för förtidsröstning. 

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Det är ett krav att ha med sig röstkortet om man förtidsröstar. Däremot är inte röstkortet ett krav att ha med sig för att rösta i vallokal på valdagen.

Dubblettröstkort

Väljare som inte har sitt röstkort kan få dubblettröstkort utskrivet. Alla förtidsröstningsställen kan skriva ut ett dubblettröstkort. 

Ny valdistriktsindelning 

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om en ny valdistriktsindelning för Västerviks kommun. 

Kommunfullmäktige ska inför varje val yttra sig över indelningen och den senaste ändringen gjordes inför de allmänna valen 2010. Valnämnden gav efter Europaparlamentsvalet 2019 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att göra en översyn och ta fram ett förslag på ny indelning som kan hålla under minst 10‐15 år framåt.

Några av ändringarna i valdistriktsindelningen är:

 • Antalet valdistrikt i kommunen är oförändrat 23 stycken.
 • Tidigare valdistrikt Västrum upphör och införlivas i tre närliggande distrikt.
 • Ett nytt valdistrikt bildas i Piperskärr‐Gränsö‐området.
 • Valdistrikt Gladhammar ändrar namn till Gladhammar-Västrum
 • Valdistrikt Västralund ändrar namn till Jenny-Kvännaren
 • Valdistrikt Ludvigsdal ändrar namn till Ludvigsdal-Hornslandet
 • Valdistrikt Stenhagen ändrar namn till Västralund-Stenhagen 

Nya vallokaler 2022

 • Piperskärr-Gränsö, vallokal och adress: Nikolaigården, Rutsbergsgatan 3, Västervik
 • Marieborg, vallokal och adress: Knutpunkten, Edholmsgatan 15B, Västervik
 • Peru, vallokal och adress: Dagcenter, matsalen, Stora Trädgårdsgatan 37A, Västervik
 • Johannesdal, vallokal och adress: Johannesgården, Tre Bröders väg 9, Västervik
 • Blackstad-Odensvi, vallokal och adress: IOGT-NTO lokal i Hallingeberg, Hallingeberg Godtemplargården

Vallokaler och öppettider valdagen

På Valmyndighetens webbplats, www.val.se, finns inom kort alla vallokaler presenterade med namn, adresser och öppettider. Alla vallokaler är öppna kl. 8-20 på valdagen 11 september.

På valdagen är det även möjligt att förtidsrösta i kommunhuset mellan kl. 8-20, adress: Fabriksgatan 21, Västervik. Mer information om förtidsröstning finns nedan. 

Förtidsrösta i valet

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och godkänd id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga att du är du. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Valnämnden i respektive kommun beslutar om vilka lokaler som är förtidsröstningsställen i kommunen. Förtidsröstningsställen i Västerviks kommun är:

 • Västerviks stadsbibliotek
  Öppettider:
  Måndag-Torsdag kl. 10.00-19.00
  Fredag kl. 10.00-17.00
  Lördag kl. 11.00-14.00
 • Biblioteket i Ankarsrum
  Öppettider:
  Måndag och onsdag kl. 15.00-19.00
  Fredag kl. 10.00-13.00
 • Biblioteket i Gamleby
  Öppettider:
  Måndag kl. 10.00-19.00
  Tisdag-onsdag kl. 10.00-17.00
  Torsdag kl. 14.00-19.00
  Fredag kl. 10.00-13.00
 • Kommunhuset, Västervik
  Söndag 28 augusti kl. 8.00-12.00
  Söndag 4 september kl. 8.00-12.00
  Valdagen 11 september kl. 8.00-20.00

Hjälp vid röstning

Röstning via bud

Du kan utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte själv kan ta dig till vallokalen.
Beställ budröstningsmaterial på Valmyndighetens hemsida: www.val.se eller via valnämndens kansli.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagare är en tjänst som Västerviks kommun erbjuder om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig.
Tjänsten beställs hos valnämnden kansli, valnamnden@vastervik.se, telefon 0490-25 47 00. Tjänsten går att beställa fram till kl. 15.00 på valdagen 11 september.

Har du frågor?

För allmänna frågor om valet går det även att ringa på Valmyndighetens valtelefon 020-825 825. Valnämndens kansli har telefon 0490-25 47 00.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2022
Innehållsansvarig: Malin Davidsson

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Ordförande

Staffan Hederberg (S)
staffan.hederberg.pol@vastervik.se

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 47 00
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun