Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förbättringspromenad och utvecklingsdialog Loftahammar

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Har du tankar på hur Loftahammar kan förbättras och utvecklas?

Vi som arbetar för Västerviks kommun ville höra vad du som bor, lever och verkar i Loftahammar tycker om samhället. Därför bjöd vi in till en utvecklingsdialog i två steg, med avsikten att skapa väl förankrat underlag för utvecklingen av Loftahammar. Både i stort och smått.

Mötena gick inte ut på att skapa önskelistor utan att ta fram förslag på konkreta åtgärder. Både sånt som kommunen kan göra direkt, sådant som vi ska arbeta för att genomföra längre fram och sådant som kommun och samhälle kan göra gemensamt. Allas åsikter, oavsett ålder, är viktiga.

16 september 18:00, Steg 1 - förbättringspromenad

Vi gick en runda tillsammans genom samhället och diskuterade och dokumenterade vad som kan utvecklas och vad som behöver förbättras. Under rubriken Relaterade länkar kan du ladda ner dokumentet med de synpunkter som vi fick in. 

28 oktober 18:00, Steg 2 - utvecklingsdialog

 På det andra mötet i Loftahammar var det runt 45 personer som deltog. Det inleddes med att vi gemensamt gick igenom listan och att representanten från Västerviks kommun presenterade hur synpunkterna har hanterats och vilka åtgärder som kommer att genomföras framöver. Deltagarna satt sedan i sex olika grupper och fick i uppdrag att gemensamt välja ut de fyra saker som de ansåg vara viktigast för ortens utveckling. På borden hade de listan med de synpunkterna som kommit fram under utvecklingsdialogen. 

Efter att alla grupperna presenterat sina fyra förslag (totalt 28) så fick varje grupp fyra kryss (X). Endast ett av dessa kryss fick de sätta på ett eget förslag. Gruppen fick gemensamt välja ut de fyra förslag som de ansåg viktigast.

På detta sätt fick vi fram ett resultat som visar vilka frågor som deltagarna tycker är viktigast att prioritera i det fortsatta utvecklingsarbetet för Loftahammar. Under rubriken Relaterade länkar kan du ladda ner resultatet. 

Vad händer nu?

Det som kom fram under det andra steget ger oss som arbetar för kommunen en bra bild av vad vi behöver prioritera för orten. Det som lyftes fram var bland annat kommunikationer, Väg 213, distriktssköterska och marknadsföring. 

Det kan även utgöra ett bra underlag för bygdens egna utvecklingsarbete. 

Ett år efter promenaden, hösten 2015, så ska vi ha ett möte i Loftahammar för att berätta vad som hänt, och vad som görs framöver.

Sidan senast granskad den 7 augusti 2014
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun