Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Hjorteds kyrka med vatten i bakgrundenHistoria

Hjorted ligger vid den gamla riksväg 4, vid sjön Hjorten. Redan på medeltiden anlades en bro på platsen, då det här fanns ett smalt sund. Vid brons norra fäste växte en kyrkby fram.

En halvmil nordväst om Hjorted gick smalspårsbanan mellan Västervik och Hultsfred. Här byggdes Hjorteds station 1879. Men den platsen utvecklades aldrig till något stationssamhälle, utan byn blev kvar där den låg. 

1869 beskriver Hjorteds kyrkoherde socknen på följande sätt: "Hjorteds socken utgörs, kunde man säga, av en skärgård på torra landet i det att den genomskäres av mer än 70 större och mindre sjöar. (...) En stor del upptages av berg och skog och nästan hela socknen är översållad med stora stenar, som försvårar odlingsarbetet"

Hjorted idag

Inom Hjorted socken och församling ingår kommunens sydligaste delar. Här finns bland annat byarna Getterum och Gissebo. I Hjorted samhälle finns skola, förskola, äldreboende och ett välbesökt mopedmuseum. 

Sidan senast granskad den 25 november 2015
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun