Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Eldningsförbud i Västerviks kommun från lördag 15 augusti

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2015-08-14

OBS uppdaterad info 20150903: Länsstyrelsen har upphävt eldningsförbudet nedan.

Länsstyrelsen i Kalmar län har tillsammans med bland andra räddningschefen i Västerviks kommun beslutat att införa eldningsförbud utomhus i hela Kalmar län, där Västerviks kommun ingår. Skälet är en stor risk för skogsbränder i skog och mark och förbudet grundas på förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Med eldning utomhus menas alla typer av uppgörande av eld, samt grillning på mark. 

När det råder eldningsförbud är det förbjudet att göra upp öppen eld både i skog och mark och på villatomter. Det är endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på (exempelvis murade, grävda eller avskärmade). Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav.

Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken där risk för brandspridning föreligger.

Vid all grillning måste stor försiktighet iakttas!

Den som bryter mot eldningsförbudet kan komma att dömas till böter med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 10 kap 3§.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun