Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun och Polisen i Västervik undertecknar Medborgarlöfte

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-02-28

Under fredagsmorgonen undertecknade Anders Pleijel, lokalpolisområdeschef i Västervik och Västerviks kommunstyrelses ordförande Dan Nilsson (S) det dokument som kallas Medborgarlöfte Västerviks kommun för år 2020. Medborgarlöftet är en del av den samverkan som polisen och kommunen arbetar efter i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Gemensamma områden där kommunen och polisen arbetar mot samma mål är ungdomskriminalitet, kriminella gäng, trafiksäkerhet och alkoholrelaterade brott. Medborgarlöftet består av en beskrivning av aktuell lägesbild i Västerviks kommun och en plan för hur man ska arbeta för att förbättra de lägen där det finns behov. Lägesbilden visar att boende i Västerviks kommun känner sig trygga, har låg utsatthet för brott och har högt förtroende för polisen. Men den visar också att det finns problem kopplat till otrygghet på vissa platser.

"Orsakerna till otryggheten skiljer sig åt på de olika platserna och därför måste också åtgärderna skilja sig åt och ske i samverkan mellan polis, kommun, näringsliv och i vissa fall övrigt civilsamhälle," står det i överenskommelsen som undertecknades av lokalpolisområdeschef Anders Pleijel och kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson på fredagsmorgonen.

foto av Anders Pleijel och Dan Nilsson undertecknar medborgarlöfte

- Det finns en stor trygghet i att bo i Västerviks kommun, men vi duckar inte för de problem som finns, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson, som fortsätter:
- Tidigare har det här dokumentet fokuserat på mer breda lite svepande löften, de här löftena är mer konkreta och identifierar exempelvis geografiska områden. Vi får inte vara rädda för att peka ut problemen.

Kommunpolisen Viktor Haglind nämner tre geografiska områden som också finns med i Medborgarlöftet för Västerviks kommun 2020:
- Vi har Karstorp i Västerviks med flera bränder och ett allvarligt brott. Vi har också Ankarsrum med flera bränder. Slutligen har vi Edsbruk, där det figurerar narkotika och andra sociala problem.
- Men det finns positiva krafter att ta vara på på alla de här platserna. Ett stort samhällsengagemang som vi kommer att ha nytta av i det fortsatta arbetet. Vi vill visa medborgarna att vi står bredvid dem genom löftena,
 säger Viktor Haglind avslutande.

foto av Anders Pleijel, Dan Nilsson och Viktor Haglind framför kommunhuset

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.