Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun hamnar på andra plats bland mindre städer och landsbygdskommuner och 16 totalt i Aktuell Hållbarhets nya rankning

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-05-14

Under onsdagskvällen släppte tidningen Aktuell Hållbarhet årets rankning av Sveriges Miljöbästa kommun. Västerviks kommun gör glädjande nog en resa uppåt i listan och hamnar på andra plats i den jämförbara kommungruppen och på sextonde plats av Sveriges kommuner.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras på en egen enkät som genomfördes i början av året, samt på data från ett flertal offentliga källor. En nyhet i år är att rankingen även baseras på klimatdata där kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid mäts. Dessa tre delar sammanvägs i en totalpoäng och när alla siffror är jämförda och viktade hamnar Västerviks kommun på plats två i den jämförbara kommungruppen (mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner) på plats 16 av Sveriges alla 290 kommuner.

Aktuell Hållbarhet lyfter fram Västerviks kommuns jämförelsearbete i ett pressmeddelande.
- Västerviks kommuns miljöarbete imponerar. Många kommuner analyserar noggrant tidigare resultat, både sina egna och andras. Det finns en efterfrågan på ett utökat jämförelsematerial. Därför lyfter vi också fram och premierar mindre städer och landsbygdskommuner för att göra rankningen jämförbar och rättvis, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet.

I Västerviks kommun är hållbarhetsstrateg Gun Lindberg starkt engagerad i arbetet som Aktuell Hållbarhet tittar på. Hon säger så här om årets rankning:
- Kommunen har sedan många år ett sammanhållet hållbarhetsbokslut som numera följer de Globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030. Det finns ett bra samarbete med lokala näringslivet, framför allt inom de gröna näringarna i arbetet med att minska övergödningen till Östersjön, Gun Lindberg fortsätter:
- Arbetet med kustvatten och övergödningsfrågor har pågått under många år och vi har många aktiva projektåtgärder med lantbrukare i centrum. Jag tänker exempelvis på bevattning med näringsrikt vatten från Dynestadviken, anläggande av våtmarker, multidammar och nu anläggande av biokolfilterdiken. Annat nytt är arbetet med att minska nedskräpningen – strandstädarkartan på vår webbplats, säger Gun Lindberg.

Även Anna Bodjo, kommunstyrelseledamot för Miljöpartiet i kommunens styrande minoritet och nyligen omvald till styrelseledamot i Sveriges Ekokommuner, tar emot nyheten om årets rankning på ett positivt sätt:
- Det här är något vi ska vara väldigt stolta över! Det är ett kvitto på att medvetet och långsiktigt arbete lönar sig. Politiskt har vi höga ambitioner och vår personal har unik kompetens på området. Västerviks närhet till vattnet har gett oss både viljan och kunskapen att fokusera på just vattenfrågorna och det för med sig goda följdeffekter på många områden, säger Anna Bodjo, (MP) och hon fortsätter:
- Kommunen jobbar till exempel både förebyggande med att minska näringstillförsel till havet och även med anpassningar inför klimatförändringarna. Kommunens förvaltningar och bolag jobbar mot samma mål och jag tror att vi kan klättra ytterligare placeringar nästa år.

Läs hela Aktuell Hållbarhets pressmeddelande bland relaterade dokument här på sidan.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.