Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2023-01-12: Västerviks kommun ger anstånd för kommunala fakturor efter beslut från kommunstyrelsens ordförande

2023-01-12

Västerviks kommun agerar för att underlätta för familjer som drabbats av kraftigt höjda kostnader genom att erbjuda anstånd under två månader med kostnader för omsorg, förskola och fritidshem. Detta efter ett ordförandebeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M) på torsdagen.

- Eftersom sista betalningsdag för fakturor närmar sig snabbt har jag fattat ett ordförandebeslut då vi inte hinner invänta nästa sammanträde i kommunstyrelsen om det ska kunna ge någon effekt i praktiken hos våra kommuninvånare, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande (M).

Under 2022 har det skett en kraftig ökning av inflationen som påverkar kostnadsläget för både privatpersoner och företag. En av de största bidragande orsakerna till kostnadsökningarna är de kraftigt höjda energipriserna. Regeringen har lovat ett statligt så kallat elstöd till både privatpersoner och företag. Då utbetalningen av stödet dröjer ser Västerviks kommun att man vill underlätta för de hushåll som har svårt att klara sina betalningar i avvaktan på elstödet.

Kommunen kan därför, efter beslut från kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson under torsdagen, erbjuda anstånd med betalning av fakturor med avgifter för förskola, fritidshem eller omsorg för perioden januari och februari 2023. För att få anstånd med betalning måste ansökan lämnas in till kommunen senast en vecka före fakturans förfallodag. Anstånd lämnas längst till och med mars månads utgång 2023.

Anstånd söks med en blankett som finns på denna sida, eller via mejl eller telefon till kommunservice på efaktura@vastervik.se eller 0490-25 47 47.

- Dessutom har en instruktion skickats ut om att inte lägga på några dröjsmålsräntor på de kommunala fakturor inom omsorg, förskola och fritidshem som beviljats anstånd för under de här två månaderna januari och februari 2023, säger kommunens ekonomichef Christina Bäckström.

Fakta: Ordförandebeslut

Kommunstyrelsens ordförande får enligt gällande delegering från kommunstyrelsen (B.3) besluta i brådskande fall, då sammanträde med styrelsen inte är möjligt att genomföra i enlighet med kommunallagen 6 kap. § 39.

Sidan senast granskad den 12 januari 2023