Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun är Sveriges Miljöbästa kommun i sin klass!

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-05-11

Under tisdagen presenterade tidningen Aktuell Hållbarhet sin utmärkelse och rankning Sveriges Miljöbästa kommun för trettonde gången. Västerviks kommun placerade sig 11 totalt på rankningen och ännu mer glädjande är att kommunen hamnar allra högst av alla i den jämförbara kommungruppen Små städer och landsbygd!

Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför varje år en enkätundersökning som till del ligger till grund för en kommunrankning av landets miljöbästa kommuner. Ihop med enkätsvaren finns fakta, som klimatdata där bland mycket annat kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid mäts, som tidningen på egen hand också samlar ihop och som ligger till grund för rankningen.

I 2021 års rankning landar Västerviks kommun på plats 11 totalt av landets alla kommuner och med den indelning av landets kommuner som exempelvis SCB använder för att kunna göra relevanta jämförelser hamnar Västerviks kommun allra högst i gruppen Små städer och landsbygd. Det är ett kliv upp jämfört med 2020 års rankning då Västerviks kommun hamnade på plats 16 nationellt och andra plats i kommungruppen. I årets rankning går Västerviks kommun även upp på första plats i hela Kalmar län.

Det här är otroligt glädjande inte bara för alla dedikerade och kunniga tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med utvecklingen av vår kommun, utan för oss alla som bor här. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete, säger Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

En framgångsfaktor är att Västerviks kommun arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och att vi har en bra och nära samverkan inom kommunkoncernen särskilt inom frågor som handlar om hållbar vattenmiljö, säger Västerviks kommuns hållbarhetsstrateg Gun Lindberg. Hon fortsätter:
Många års nära samverkan med lokala lantbruksföretag för att åtgärda övergödningen till Östersjön har satt Västerviks kommun på kartan -även nationellt och internationellt.

Det är så fantastiskt att se resultaten som kan nås om många jobbar åt samma håll. Det är inte många år sen hållbarhetsfrågor inte fick någon plats alls i kommunens budget och det här visar att tydligt fokus och ett gemensamt mål verkligen kan ge resultat, säger Anna Bodjo (MP), ledamot i kommunstyrelsen och även ersättare i styrelsen i riksorganisationen Sveriges Ekokommuner. Anna fortsätter:
Det finns så mycket kunskap och vilja bland kommunens medarbetare och det är vårt ansvar som styrande politiker att se till att alla får utöva sin kompetens på bästa sätt för att nå ett hållbart samhälle. Det är extra roligt att vinna något som inte bara gynnar oss själva utan faktiskt är bra för alla.

Tack vare våra unika naturvärden lever vi gott på vår framgångsrika besöksnäring och våra attraktiva boendemiljöer, något som också hjälper oss med vår kompetensförsörjning i stor utsträckning. Att vi tar stora steg för att skydda våra naturvärden till kommande generationer och hantera dem på ett klokt sätt för framtiden är något vi är och ska vara mycket stolta över, säger Dan Nilsson avslutande.

Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Anna Bodjo (MP), ledamot i kommunstyrelsen och Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg på Västerviks kommun

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.