Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun anmäler ett ärende som slutade med höftfraktur till IVO

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-11-01

Kommunens hälso-och sjukvård samt socialförvaltning har i samråd med socialnämnden beslutat att anmäla ett ärende till IVO (inspektionen för vård och omsorg) i enlighet med lex Maria och lex Sarah, utifrån en händelse som inträffat på ett särskilt boende i somras.

Händelsen handlar om en brukare som fallit vid upprepade tillfällen och ådragit sig en höftfraktur. Brister i kommunikation, dokumentation och följsamhet till rutiner har lett till att förebyggande åtgärder inte satts in i rätt tid.

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada eller riskerat att komma till allvarlig skada gör berörd verksamhet en objektiv utredning inför ställningstagande till en anmälan enligt lex Maria. Vid avvikelser där brukaren utsatts för ett missförhållande eller riskerar att utsättas för ett missförhållande ska ärendet på samma sätt utredas enligt lex Sarah. I detta fall behöver båda verksamheterna ses över.

- Utredningarna ska ge upphov till förbättringar i verksamheten så att man kan förebygga och förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten, samt minimera risker har högsta prioritet i kommunen. Det är även av högsta prioritet att vår verksamhet som helhet står för en god kvalitet, säger Västerviks kommuns socialförvaltnings medicinskt ansvariga sjuksköterska Jeanette Medner Forsberg.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun