Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-02-25: Västerviks Gymnasium utökar fjärrundervisningen 1 mars

2021-02-25

Smittskyddsläkaren i Kalmar län uppmanade på onsdagseftermiddagen länets skolhuvudmän att mer utbildning ska ske på distans både i högstadiet och på gymnasiet av försiktighetsskäl för att inte öka smittspridningen av coronaviruset efter det sportlov som pågår just nu i Västerviks kommun. Den höga förekomsten av den brittiska mer smittsamma virusmutationen anges som ett skäl från regionen och nu utökar Västerviks Gymnasium sin fjärrundervisning under kommande vecka efter beslut av tillförordnad barn- och utbildningschef Ewa Myhrén på torsdagsförmiddagen.

Västerviks Gymnasium bedriver redan sedan januari utglesad undervisning med olika årskurser på plats olika dagar, en lösning som har funkat bra praktiskt och som hittills verkar ha motverkat smittspridning i våra lokaler och klasser, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun. Han fortsätter:
Det är naturligt att vi lyssnar på den nya rekommendationen som kom från smittskyddsläkaren igår och därför vidtar vi nu fler åtgärder.

Från att tidigare åtgärder minskat antalet elever till ungefär två tredjedelar av antalet på plats i lokalerna kommer nu betydligt fler att vara hemma eller på APL under första veckan efter sportlovet.

Det vi gör är att placera årskurs två i de elevmässigt stora programmen Ekonomi, Samhällskunskap och Natur hemma med fjärrundervisning trots att det enligt tidigare beslut är deras tur att vara på plats i skolan. Dessutom flyttar vi de kurser som ingår i individuellt val på måndag- och fredagsmorgonen till fjärrundervisning för alla elever. Ytterligare en händelse som sammanfaller med att sportlovet tar slut är att våra praktikperioder för arbetsplatsförlagt lärande APL också börjar nu. Det innebär att några hundra av våra elever deltar i undervisningen på andra platser, säger Jörgen Jonsson vidare.
På det sättet minskar vi drastiskt antalet elever på plats i skolan ytterligare och kommer att ha väldigt bra förutsättningar att agera på ett ansvarsfullt och fysiskt distanserat sätt i skolans lokaler. Vi har även stämt av den här lösningen med smittskyddet på ett möte idag och de gav godkänt.

Jörgen Jonsson och skolledningen i kommunen vill gärna skicka med en stark avslutande uppmaning till alla i Västerviks kommun:

Det är inte optimalt för någon att bedriva fjärrundervisning och vi hoppas att smittspridningen ska minska i samhället så att vi kan återgå till undervisning på plats i våra lokaler så snabbt som det bara går. Men för att det ska vara möjligt måste alla verkligen anstränga sig för att följa de råd och rekommendationer som ges just nu, säger Jörgen Jonsson, som fortsätter:
Umgås inte med andra än de du bor med, tvätta händerna noga, stanna hemma vid minsta symptom och testa dig så du vet om du är smittad. Det är vi alla i Västervik som måste hjälpas åt för att kunna få tillbaka våra elever till skolan.

Sidan senast granskad den 25 februari 2021