Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Svenskt Näringslivs enkät om lokala företagsklimatet visar något lägre resultat trots stora satsningar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-05-27

106 företagare har i januari 2020 gett sin syn på företagsklimatet i Västerviks kommun genom Svenskt Näringslivs årliga enkät. Överlag liknar Västerviks kommun andra kommuner och får snittbetyg ”Godtagbart”. Bara Mönsterås klarar nästa nivå ”Bra” i länet och i riket hamnar snittet på ”Godtagbart”. För Västerviks del är det kommunens attityder till företagande, kommunal konkurrens och infrastruktur som drar ner betyget.

- Det är frågor som vi medvetet har jobbat med och vi ser här att vi tydligen inte lyckats nå ut fullt ännu, säger Ulf Kullin, näringslivschef.
- Det finns nu ett stort glapp mellan de som uppger sig varit i kontakt med kommunen och de som inte varit det. De som varit i kontakt med oss har en mycket mer positiv bild och är nöjdare än de som inte varit det och vi behöver analysera hur vi ska komma åt det.

Vägnät, tåg- och flygförbindelser är där Västerviks kommun ligger i botten och det ger oss ett dåligt utgångsläge. En annan fråga handlar om tillgång till kompetent personal där vi också får lågt betyg.
- Det har visat sig vara väldigt svårt för Västervik att göra något åt kommunikationerna. Vi ligger där vi ligger, säger Ulf Kullin och fortsätter:
- På gott och ont. I just den här enkäten gör det oss ont, men vi vet ju också att läget ger många andra fördelar och möjligheter.

- Att företagarna upplever det svårt att hitta kompetent personal kan också vara ett tecken på att de expanderar och går bra, åtminstone före Corona då enkäten genomfördes, fortsätter Ulf.
- Vi har satsat stora summor på utbyggnaden av Campus för att höja kompetensnivån i kommunen och för att arbetskraften ska slippa flytta härifrån. Det tar dock tid innan vi ser effekterna av det som nu görs.

- Några delar av enkäten visar områden där företagarna ger vår kommun bra betyg jämfört med riket, exempelvis att företagare är trygga att bedriva verksamhet i vår kommun, att betyget för tillgång till mobilnät och bredband ökar, att vår service och bemötande får högt betyg och högre än riksgenomsnittet, säger kommunens näringslivschef Ulf Kullin avslutande.

Hela enkäten hittar du på Svenskt Näringslivs webbsida (se relaterade länkar) och i höst publiceras den årliga rankningslistan mellan kommunerna som bland annat bygger på dessa svar.

För mer bakgrund se även resultaten i SKR:s näringslivsenkät Insikt om kommunens myndighetsutövning från i april och Västerviks kommuns och analysföretaget Arguments egen fördjupade näringslivsenkät som presenterades för ett år sedan, även de i relaterade länkar.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.