Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-12-14: Samtliga årskurser på Åbyängskolan stängs resten av höstterminen för att bryta smittkedjor, även verksamheten Lagunen på Östra Ringskolan stängs

2021-12-14

Efter rekommendation från länets smittskyddsläkare Arsene Nzobandora stänger representanten för skolhuvudmannen kommunen Magnus Bengtsson samtliga sju årskurser på låg- och mellanstadiet på Åbyängskolan i Gamleby från och med onsdag 15 december tills jullovet tar slut för att bryta smittkedjor. Dessutom stängs verksamheten Lagunen i Gamleby under tre dagar av samma skäl.

Vi får inte rätsida på smittspridningen på Åbyäng och nu är bara sista åtgärden kvar, nämligen stängning av hela skolans all undervisning, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han fortsätter:
Vi har provat att stänga enstaka årskurser under en veckas tid nu och det ger inte tillräckligt bra resultat. Länets smittskyddsläkare råder oss att vidta den här åtgärden som alltså innebär att samtliga skolelever på Åbyängskolan får tidigt jullov redan från och med i morgon onsdag.

Smittskyddet skickar med information om att det är oerhört viktigt att barn på den här skolan just nu inte delta i gemensamma aktiviteter eller umgås på fritiden heller under närmaste veckan, så att vi kan bryta smittkedjorna. Vi vill också skicka med smittskyddets vädjan om att samtliga barn på skolan bör testas för covid-19 eftersom många smittade har mycket lindriga symptom, säger Västerviks grundskolechef Ewa Myhrén, som avslutar:
Vi har stor förståelse för att det här är en åtgärd som skapar problem i familjers vardagsliv, men när smittan kommer in på en skola på det här sättet är till slut det här enda möjligheten för att bryta smittkedjorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen stänger i samråd med smittskyddsläkare också undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen Lagunen på Östra Ringskolan i Gamleby. Stängningen gäller under onsdag till fredag 15 till 17 december och skälet är även här att bryta smittkedjor.

Elever på Åbyängskolan i Gamleby som har vårdnadshavare där båda arbetar med så kallade samhällsviktig verksamhet kommer att erbjudas omsorg motsvarande fritidsverksamhet under de dagar som undervisningen är stängd. Särskild kontakt kommer att tas med de vårdnadshavare där det är aktuellt.

Mer om samhällsviktig verksamhet går att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida här:

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

Sidan senast granskad den 14 december 2021