Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: På fredag serveras vegetarisk mat på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-01-30

Den 1 februari är det ”vegetariska dagen”. Skolor i hela Kalmar län uppmärksammar detta tillsammans med Länsstyrelsen genom att servera vegetarisk lunch. I Västerviks kommun tar man ett steg ytterligare.

- I Västerviks kommun kommer vi att servera helt vegetarisk kost i alla kommunens förskolor, skolor och äldreboenden den första februari. På äldreboendena blir det vegetariskt både till lunch och middag, säger Gina Svensson, kostchef på Västerviks kommun.

- Anledningen till att vi uppmärksammar vegetarisk dag med en egen dag är att vi måste lägga om vår kosthållning till en långsiktigt hållbar. Vegetarisk mat är inte bara bra för hälsan, det är klimatsmart också, säger Madeleine Mårtensson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Enligt Jordbruksverket står köttproduktionen för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Köttkonsumtionen är därför, oavsett var och hur kött produceras, förknippad med stor klimatpåverkan. Utöver en minskad konsumtion av kött är det också viktigt att tänka på att inte kasta mat i onödan. Matsvinn är dåligt för miljö och klimat, samt ett stort resursslöseri.

- Genom att äta mer vegetarisk kost bidrar vi till att nå miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” och FN:s globala hållbarhetsmål ”Bekämpa klimatförändringen”. Vi har som mål att inte öka den globala uppvärmningen med mer än 1,5 grad. En långsiktigt hållbar matkonsumtion är en viktig del för att uppnå det, säger Västerviks kommuns hållbarhetsstrateg Gun Lindberg, som fortsätter:
- Den som vill äta kött bör välja viltproducerat eller svenskt närproducerat naturbeteskött. Det medför en mindre klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till att hålla landskapen öppna. Dessutom gynnar det den biologiska mångfalden och bidrar till miljökvalitetsmålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Länsstyrelsen arbetar även aktivt med närproducerad ekologisk odling, samt biologisk mångfald i stort.

Fler tips om miljösmarta matval hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer tips hur du kan bidra till att vi når miljömålen hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.