Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Överenskommelse om minskat antal fullmäktigeledamöter även i oktober

2020-10-07

Vid ett gruppledarmöte för de partier som är representerade i Västerviks kommunfullmäktige beslutades på tisdagseftermiddagen att även för fullmäktiges oktobermöte behålla den överenskommelse som tidigare träffats om hur många ledamöter som ska delta.

De åtgärder och regler som infördes redan i mars och april för att upprätthålla distans och minska smittspridning när kommunfullmäktige sammanträder ligger kvar.

Den politiska överenskommelsen mellan partierna att begränsa antalet ledamöter på plats till 31 tjänstgörande istället för 57 som gällde april - juni förlängs så att den gäller även för oktobermötet.

Fortsättningsvis under pandemin kommer gruppledarna att träffas inför varje kommunfullmäktigemöte för att ta ställning till om det är möjligt att utöka antalet eller om begränsningen ska ligga kvar. Även om det lokalt ser bra ut just nu kan läget snabbt förändras till det sämre, säger Sverker Thorén (L), kommunfullmäktiges ordförande.

Jag är mycket glad att vi ännu en gång har kunnat enas om detta. Alla är medvetna om att läget fortfarande är allvarligt och osäkert, men samtidigt finns ett tryck i partierna från de som är folkvalda till kommunens högsta beslutande organ att få utföra sitt uppdrag, avslutar Sverker Thorén (L).