Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-10-08: Open call – nu startar jakten på KOKO Kommunkoreograf i Västerviks kommun

2021-10-08

Från och med nu till och med senast 21 november 2021 pågår utlysningen av KOKO Kommunkoreograf 2022-23 i Västerviks kommun. KOKO Kommunkoreograf är ett ettårigt dansresidens som ska ge kommuninvånarna möjlighet att möta danskonst på oväntade platser och i nya sammanhang. Det ger även en utvald grupp danskonstnärer inspiration och utmaning att under ett ettårigt dansresidens sprida och förmedla dansupplevelser. 

KOKO kommunkoreograf är ett nationellt projekt med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Lokalt drivs projektet i Västervik under 2022 och 23 av Västerviks kommun med stöd av dansutvecklaren på Byteatern Kalmar Länsteater.

Ansökningsförfarande till dansresidenset sker via ett så kallad open call som pågår på Västerviks kommuns webbplats från och med nu till och med 21 november 2021.

Eftersom positionen vi söker är lite annorlunda så söker vi den på ett lite annorlunda sätt, säger Västerviks kommuns kulturchef Maria Rudbo. Hon fortsätter:
Det kan vara en befintlig dansgrupp, en grupp av dansare som är vana att dansa tillsammans eller en person som söker, men vi har en lista med kriterier som de sökande behöver uppfylla och framför allt en slags mall med frågor som vi behöver ha svar på för att kunna göra urvalet och hitta den bästa KOKO Kommunkoreografen i den här processen.

Du hittar allt material om KOKO kommunkoreograf på kommunens webbsida

www.vastervik.se/koko

Du hittar direkt till ansökningsinformationen på kommunens webbsida också

www.vastervik.se/opencallkoko

Sidan senast granskad den 8 oktober 2021