Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande och inbjudan: Nu startar årets inventeringsetapp av kulturmiljöprogrammet

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-05-05

Nu är det dags för årets etapp av inventeringen för Västerviks kommuns kulturmiljöprogram, ett arbete som i år sker i byarna runt Blackstad, Hallingeberg, Odensvi och Törnsfall. Kontakta Kalmar läns museums kontaktperson för att kunna vara med och bevaka arbetet.

Västerviks kommun tar sedan fem år tillbaka fram ett nytt kulturmiljöprogram för hela kommunen. Arbetet utförs i samarbete mellan samhällsbyggnadsenheten, miljö- och byggnadskontoret och kulturenheten. Arbetet med kulturmiljöprogrammet finansieras av Västerviks kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län och inventeringarna genomförs av Kalmar läns museum.

- Syftet med projektet är att uppdatera och komplettera det kulturminnesvårdsprogram för Västerviks kommun som fastställdes 1986. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut ett antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunen samt fungera som underlag för kommunen i olika beslut om exempelvis planläggning eller bygglovgivning, säger Västerviks kommuns planarkitekt Fanny Hansson, som fortsätter:
- Ytterst syftar projektet till att kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska tillvaratas och förvaltas bättre.

Kulturmiljöprogrammet är ett grundläggande kunskapsunderlag och målgruppen utgörs av en bred allmänhet. Det färdiga kulturmiljöprogrammet ska finnas tillgängligt via kommunens hemsida. Där ska information om de olika kulturmiljöerna läggas ut så att de som vill exempelvis kan läsa mer om miljöerna och besöka dem, eller se om kulturvärdena berör deras egen fastighet på något sätt.

- Arbetet med kulturmiljöprogrammet sker i etapper och har pågått sedan 2015. I år genomförs den sista inventeringsetappen där bland annat kulturmiljöer i byarna kring Blackstad, Hallingeberg, Odensvi och Törnsfall ingår. Kalmar läns museum kommer att genomföra inventeringen av kulturmiljöerna med start på onsdag den 6 maj och fram till midsommar, säger Fanny Hansson avslutande.

Massmedia inbjuds att följa med och bevaka inventeringen och är välkomna att kontakta Kalmar läns museum för mer information.

För mer information, kontakta gärna

Magdalena Jonsson

Antikvarie, Kalmar läns museum
Telefon: 0480-45 13 13, 070-672 94 04
Mejl: magdalena.jonsson@kalmarlansmuseum.se

Fanny Hansson

Planarkitekt, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 40 84
Mejl: fanny.hansson@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.