Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande och inbjudan: Ett förslag till långsiktig lösning för sjön Yxern presenteras 1 september

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-08-24

Sjön Yxern har tidigare drabbats hårt av hastiga variationer och låga vattennivåer. Nu finns ett förslag till hur sjön Yxern kan återställas till ett mer naturlikt tillstånd. På ett öppet kvällsmöte i Totebo 1 september presenteras lösning en för allmänheten.

Sjön Yxern har på grund av kraftig reglering enligt en gammal vattendom från 1938 drabbats hårt av hastiga flödesvariationer och låga vattennivåer. Förslaget som tagits fram av Watermark Consulting AB innebär att Yxerns regleringsdamm rivs ut så att sjön Yxern återställs till en naturlik situation där vattenståndet samvarierar med naturliga nederbörds- och avrinningsförhållanden. I den utsprängda utloppsfåran upp- och nedströms dammläget föreslås utfyllnad och bottenuppbyggnad på ett naturanpassat sätt, så att vandringsmöjligheter för fiskar återskapas mellan Yxern och Yxeredsån.

- Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i sjön kommer enligt förslaget att variera med cirka en halv meter. Frekvensen av höga flöden påverkas i begränsad omfattning jämfört med nuvarande reglering, säger Björn Holm, kommunekolog i Vimmerby kommun.

Det finns en tillfällig vattendom om begränsad reglering som temporärt har förbättrat tillståndet i Yxern. Vattendomen går ut i mars 2021.

- Vi kommer ansöka om förlängning av det tillfälliga tillståndet för vi vill inte riskera en återgång till 1938 års dom, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg vid Västerviks kommun.

Informations- och dialogmöte 1 september

På tisdag 1 september mellan klockan 16.00 och 19.00 är det öppet hus i HT-Hallen (idrottshallen i Totebo) med olika stationer för information och dialog i små grupper, massmedia inbjuds att delta under kvällen. Kom och prata med representanter från Västerviks och Vimmerby kommuner, Tekniska Verken, Yxerns Fiskevårdsförening och Botorpsströmmens Vattenråd. Johan Lind från Watermark Consulting AB och Agnes Larfeldt från Agnes Advokatbyrå medverkar och svarar på frågor.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående spridningen av coronaviruset. Informationen kommer vara uppdelad i sex olika stationer. För att undvika smittspridning så bjuder vi inte på fika. Vi kommer inte heller släppa in fler besökare än att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten klaras.

För ytterligare information se webbsidan:

www.vastervik.se/yxern

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.