Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Ny lag om tillgänglighet för alla påverkar Västerviks kommuns digitala arbete

2020-09-24

Onsdag 23 september började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gälla i Sverige och den nya lagen påverkar Västerviks kommuns arbete med webbsidor och digital service till kommuninvånare, medarbetare, förtroendevalda och andra. Lagen är en svensk följd av EU:s tillgänglighetsdirektiv som har arbetats fram under lång tid och den anger att allt material som myndigheter publicerar i sina digitala tjänster ska vara tillgängligt för alla oavsett vilken funktionsvariation som läsaren, tittaren eller lyssnaren har.

Det innebär att webbsidor, pdf-dokument, filmer och annat material måste vara uppbyggt, producerat och publicerat på ett sätt som exempelvis ger en synskadad person enkel uppläsningshjälp eller en hörselskadad person hjälp med textremsor, säger Phia Bergdahl, webbansvarig kommunikatör på Västerviks kommun.

I praktiken innebär det att en webbsida behöver vara strukturerad och kodad på ett specifikt validerat sätt och det innebär att redaktören som lägger in information måste skriva och koda på ett tillgängligt sätt både språkligt och kodmässigt.

Vi finns till för våra medborgare och vill såklart att alla ska kunna ta till sig det vi publicerar. Den nya lagen är ett bra stöd för att vi ska kunna fortsätta arbeta för att kommunkoncernens digitala service ska fungera för alla, säger Phia Bergdahl, som avslutar:
Vi arbetar vidare med vår tillgänglighet och har fortfarande en del arbete att göra när det gäller pdf-dokument och rörlig media för att få en helt tillgänglig webbplats.

Fakta ny lag om tillgänglighet

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (Webbtillgänglighetsdirektivet) säger att 23 september 2020 ska följande vara tillgängligt:

  • Alla webbplatser som riktar sig till allmänheten.
  • Alla videos på webbplatser publicerade efter 23 september 2020. Gamla videofiler som inte är tidsberoende och fortfarande gäller ska vara tillgängliga.
  • Alla dokument publicerade efter 23 september 2018. Äldre dokument som behövs för administrativa uppgifter, som exempelvis instruktioner i pdf-filer, ska vara tillgängliga.

Utöver tillgängliga gränssnitt ska också följande finnas på alla myndigheters webbplatser:

  • Tillgänglighetsredogörelse som anger om sidan är helt, delvis eller inte alls tillgänglig. Den finns på www.vastervik.se/tillganglighetsredogorelse
  • Alternativa format (om något inte uppfyller kraven).
  • Återkopplingsformulär för användare.
  • Länk till klagomålshantering.

Tillsynsmyndighet för den nya lagen är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som kommer att göra systematiska, årliga kontroller för att se till att lagen efterlevs. Ansvaret för att lagen efterlevs ligger hos Västerviks kommuns ledning, men kan i vissa fall ligga på nämnds- och styrelsenivå.

En direkt följd av lagen är att Västerviks kommun kommer att satsa på att texta videoinspelningarna från kommunfullmäktiges sammanträden. Textningen kommer att finnas efter några dagar på eftersändningen som publiceras på webbsidan i efterhand.