Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nära samverkan fortsätter att leda till arbete

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-03

Arbetsmarknadsprojektet ”Samverkan leder till arbete” har gett goda resultat. Genom ett nära samarbete har Västerviks kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och det lokala näringslivet hjälpt personer som står långt från arbetsmarknaden till jobb, praktik eller studier. Nu står det klart att det blir en fortsättning – ”Fortsatt samverkan leder till arbete”.

Västerviks kommun har deltagit i ESF-projektet ”Samverkan leder till arbete” sedan hösten 2017. Ett trettiotal personer i Västervik som står långt från arbetsmarknaden har fått hjälp genom projektet till att på sikt börja arbeta eller studera. Av dessa har 13 deltagare gått mot arbete, två mot studier och fyra personer har fått hjälp till rätt typ av ersättning.

Jag är jättenöjd med resultatet! Framgångsfaktorerna har varit att bygga upp ett förtroende med dem jag arbetat med, att vara tillgänglig och att tänkta långsiktigt i kontakt och dialog med arbetsgivarna, säger Lotta Bäckström Svensson, projektledare på Västerviks kommuns enhet för arbete och kompetens och fortsätter:
Tillsammans med samverkande myndigheter har vi byggt upp ett nära samarbete, vilket resulterat i ett arbete med rätt insatser som ökat förutsättningarna för personer att närma sig arbetsmarknaden och även till ett arbete.

Projektet har drivits av Kommunförbundet Kalmar län i samverkan med Västerviks kommun och sju andra av länets kommuner, samt bland annat Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Sökandelots, ett delprojekt inom ramen för ”Samverkan leder till arbete”, har haft uppdraget att utveckla det så kallade SIUS-konceptet.

SIUS är idag en av Arbetsförmedlingens insatser som riktar sig till arbetssökande som har en funktionsvariation och behöver extra stöd på arbetsplatsen. Via projektet har vi haft möjlighet att utveckla konceptet genom att erbjuda samma stöd till en bredare målgrupp, säger Lotta.

I fortsättningsprojektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” kommer metoden Sökandelots att implementeras i ordinarie verksamhet. Västervik ska också arbeta med att sprida metoden till övriga medverkande kommuner i projektet.

Arbetsgivarnas engagemang har varit en stor och viktig del i arbetet med personerna jag jobbat med. I det fortsatta projektet kommer vi fokusera på arbetsgivare och tillgodose de som är i behov av kompetens och arbetskraft, säger Lotta Bäckström Svensson avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.