Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nära samverkan fortsätter att leda till arbete

2020-11-03

Arbetsmarknadsprojektet ”Samverkan leder till arbete” har gett goda resultat. Genom ett nära samarbete har Västerviks kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och det lokala näringslivet hjälpt personer som står långt från arbetsmarknaden till jobb, praktik eller studier. Nu står det klart att det blir en fortsättning – ”Fortsatt samverkan leder till arbete”.

Västerviks kommun har deltagit i ESF-projektet ”Samverkan leder till arbete” sedan hösten 2017. Ett trettiotal personer i Västervik som står långt från arbetsmarknaden har fått hjälp genom projektet till att på sikt börja arbeta eller studera. Av dessa har 13 deltagare gått mot arbete, två mot studier och fyra personer har fått hjälp till rätt typ av ersättning.

Jag är jättenöjd med resultatet! Framgångsfaktorerna har varit att bygga upp ett förtroende med dem jag arbetat med, att vara tillgänglig och att tänkta långsiktigt i kontakt och dialog med arbetsgivarna, säger Lotta Bäckström Svensson, projektledare på Västerviks kommuns enhet för arbete och kompetens och fortsätter:
Tillsammans med samverkande myndigheter har vi byggt upp ett nära samarbete, vilket resulterat i ett arbete med rätt insatser som ökat förutsättningarna för personer att närma sig arbetsmarknaden och även till ett arbete.

Projektet har drivits av Kommunförbundet Kalmar län i samverkan med Västerviks kommun och sju andra av länets kommuner, samt bland annat Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Sökandelots, ett delprojekt inom ramen för ”Samverkan leder till arbete”, har haft uppdraget att utveckla det så kallade SIUS-konceptet.

SIUS är idag en av Arbetsförmedlingens insatser som riktar sig till arbetssökande som har en funktionsvariation och behöver extra stöd på arbetsplatsen. Via projektet har vi haft möjlighet att utveckla konceptet genom att erbjuda samma stöd till en bredare målgrupp, säger Lotta.

I fortsättningsprojektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” kommer metoden Sökandelots att implementeras i ordinarie verksamhet. Västervik ska också arbeta med att sprida metoden till övriga medverkande kommuner i projektet.

Arbetsgivarnas engagemang har varit en stor och viktig del i arbetet med personerna jag jobbat med. I det fortsatta projektet kommer vi fokusera på arbetsgivare och tillgodose de som är i behov av kompetens och arbetskraft, säger Lotta Bäckström Svensson avslutande.