Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Motionsskrivardag och demokrati på agendan på Västerviks Gymnasium 8 oktober 2019

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-10-07

Pressmeddelande från Kommunfullmäktiges demokratiberedning 20191007:

Motionsskrivardag och demokrati på agendan på Västerviks Gymnasium 8 oktober 2019

På tisdag samlas närmare 400 elever på Västerviks Gymnasium för att under en halvdag arbeta med temat: Demokrati och möjligheter att påverka. Det är fjärde året i rad som gymnasiet tillsammans med Kommunfullmäktiges demokratiberedning arrangerar en motionsskrivardag.

Motionsskrivardagen innehåller olika programpunkter för att informera och inspirera elever att engagera sig i samhället och göra sin röst hörd. Eleverna kommer att träffa politiker som informerar om Västerviks kommun och motionsskrivning. Dagen avslutas med att eleverna skriver konkreta förslag, motioner, som har möjlighet att gå hela vägen till ungdomsdebatten i fullmäktige i april 2020 och bli till verklighet.

De senaste tre åren har elever i årskurs 2 deltagit under motionsskrivardagen. I år är det främst årskurs 1, men även klasser från åk 2 och 3 deltar, då motionsskrivningen ingår i kurserna samhällskunskap 1a och 1b. Det är obligatoriskt att skriva minst en motion per elev och därefter är det frivilligt för eleverna om de vill delta i den fortsatta nomineringsprocessen med möjlighet att gå vidare efter omröstning på gymnasiet och bli en av motionärerna som får ett svar från Kommunfullmäktige.

Motionerna som eleverna skriver fram är en idébank från ungdomar i Västerviks kommun och ungdomsdebatten, där elever har yttranderätt i fullmäktige, är en arena för ungdomar att göra sin röst hörd och få svar från kommunens högsta beslutande organ.

- Den modell vi har i Västervik, där man på riktigt skriver motioner som behandlas av kommunen, debatterar med politikerna i Kommunfullmäktige och kan få till ett beslut är unikt, säger Kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande Sverker Thorén (L) och fortsätter:
- Jag hoppas många tar chansen att gå hela vägen, alltså inte bara skriver en motion utan också deltar i debatten i fullmäktige!

Gymnasiets chef Jörgen Jonsson och Kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande Sverker Thorén lyfter det demokratiska uppdraget:

- När vi betraktar vår omvärld så känns det mer angeläget än på många år att arbeta med demokratiuppdraget såsom det är formulerat i läroplanen. Skolan har enskilt och tillsammans med andra ett stort ansvar att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att både förstå demokratins grundvalar samt utveckla förmågor för att kunna verka som en demokratisk samhällsmedborgare. Mot bakgrund av det känns det särskilt bra att gymnasieskolan tillsammans med kommunens demokratiberedning har planerat och genomför denna motionsskrivardag som en del i arbetet att våra ungdomar ska få uppleva det praktiska steget in i det demokratiska hantverket, säger Jörgen Jonsson.

- Att veta hur demokratin fungerar lokalt och att man faktiskt kan påverka och förändra är livsviktigt för demokratin, avslutar Sverker Thorén.

Massmedia välkomna

Media är välkommen att delta under motionsskrivardagen som börjar klockan 9.00 i stora aulan på Västerviks Gymnasium och från klockan 10.10 klassvis i salar. Välkommen!

För mer information kontakta gärna:

Sverker Thorén

Demokratiberedningens ordförande (L)
Mejl: sverker.thoren.pol@vastervik.se
Telefon: 0490-25 40 40

Sofie Westerlund

Demokratiberedningens sekreterare
Mejl: sofie.westerlund@vastervik.se
Telefon: 0490-25 40 39

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.