Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Motionsskrivardag - demokrati i praktiken på Västerviks Gymnasium 20 oktober

2020-10-16

På tisdag 20 oktober samlas 325 elever i 15 klasser på Västerviks Gymnasium, för att under förmiddagen arbeta praktiskt med demokrati när de skriver motioner till nästa års ungdomsfullmäktige. Det är femte året i rad som gymnasiet tillsammans med kommunfullmäktiges demokratiberedning arrangerar en motionsskrivardag.

Det blir en förkortad dag eftersom den inledande delen med inspirationsföreläsning i storgrupp i aulan måste strykas på grund av pandemin. I år blir det ett mer personligt upplägg där varje deltagande politiker i sin grupp får berätta kort om hur går till när man är engagerad i lokalpolitiken och varför det är viktigt att fler blir det.

Därefter börjar eleverna skriva sina konkreta förslag, motioner, som har möjlighet att gå hela vägen till det ordinarie fullmäktigemötet i april 2021 och bli verklighet.

Motionsskrivning ingår i kurserna i samhällskunskap och är obligatorisk. Därefter är det frivilligt för eleverna om de vill att deras motion ska delta i den fortsatta nomineringsprocessen på gymnasiet. Då kan den få möjlighet att gå vidare och bli en av motionerna som besvaras, debatteras och beslutas om i fullmäktige.

Det vi gör i Västerviks kommun – att gymnasieeleverna på riktigt skriver motioner som besvaras och som man får debattera med politikerna i kommunfullmäktige – är unikt i Sverige, säger kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande Sverker Thorén (L).

Vi lever i en tid där vi kan blicka ut över världen och konstatera att vi inte kan ta demokratin för given. Ledare och regimer begränsar människors fri- och demokratiska rättigheter. Inte bara med våld och vapen utan även med de möjligheter som teknik och sociala medier kan erbjuda. Skolan är viktig för att stärka barn och ungdomars kunskaper om demokrati och att bidra till att de utvecklar färdigheter i hur man arbetar demokratiskt och står upp för demokratins värderingar. Ungdomsfullmäktige är ett fint exempel på hur skola och politik tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för ungdomar att utveckla demokratiska färdigheter, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun.

Jag hoppas många tar chansen att gå hela vägen, alltså att inte bara skriva en motion utan också delta i debatten i fullmäktige, avslutar Sverker Thorén (L)