Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-07-07: Misstankar om missförhållanden på särskilt boende

2021-07-07

Västerviks kommun har startat grundliga utredningar efter misstankar om allvarliga missförhållanden på ett av kommunens särskilda boenden, Gertrudsgården. Misstankarna handlar om att medarbetare i tjänsten ska ha underlåtit att utföra arbetsuppgifter vilket har lett till att omsorgstagare inte har fått den kvalitet i vården och omsorgen som de har rätt till.

Västerviks kommun ser mycket allvarligt på dessa misstankar. Kommunen har säkerställt att berörda medarbetare inte är i tjänst under tiden utredningen pågår och bemanningsschemat på det särskilda boendet har lagts om.

Socialförvaltningens ledning agerade så fort vi fick kännedom om dessa misstankar. Just nu håller vi på att utreda vad som eventuellt kan ha hänt och har startat en lex Sarah-utredning och en arbetsrättslig utredning. Först när vi är färdiga med dessa kan vi ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som krävs, säger Joakim Nyman, tillförordnad socialchef i Västerviks kommun.

Anhöriga till omsorgstagarna har kontaktats.

Om lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen. Det handlar om till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsvariationer. Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid frågor, vänligen kontakta:

Joakim Nyman, joakim.nyman@vastervik.se 0490-25 52 95
Tillförordnad socialchef Västerviks kommun

Sidan senast granskad den 7 juli 2021