Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Mellanstadiet på Himalajaskolan i Hjorted måste stängas under fredagen på grund av personalbrist orsakad av covid-19

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-01-28

Under en period har personalsituationen på flera av kommunens förskolor och skolor varit ansträngd på grund av att personal måste vara hemma från jobbet med covid-relaterade orsaker. Nu har personalbristen på Himalajaskolan i Hjorted blivit så allvarlig att två klasser på mellanstadiet måste stänga under fredag 28 januari. Stängningen gäller mellanstadiets elever. De vårdnadshavare där samtliga vuxna i familjen som har så kallat samhällsviktiga arbeten kan beredas plats även under stängningen.

Två ordinarie medarbetare och en vikarie finns på plats på mellanstadiet på skolan och det är för få för att kunna bedriva verksamheten under fredagen. Eleverna i årskurs sex har språkundervisning på Ankarsrums skola under fredagsmorgonen, därefter avslutas deras skoldag och skolskjuts går tillbaka till elevernas busshållplatser.

Smittspridningen av omikron går uppenbarligen mycket snabbt och konsekvenserna tyvärr kännbara och blir besvärliga beroende av hur karantänsreglerna ser ut trots att karantäntiderna har kortats ner, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén. Hon fortsätter:
Våra pedagoger ringer just nu till elevernas vårdnadshavare för att berätta om stängningen och diskutera omsorg för de barn som har föräldrar med så kallade samhällsviktiga arbeten.

Jag tycker att det är olyckligt att vi behöver ta detta beslut. Jag förstår att det kan ställa till det för såväl vårdnadshavare som för arbetsgivare. Så som situationen ser ut just nu har vi ingen annan möjlighet, säger Västerviks barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson, som fortsätter:
Vi har helt enkelt så få medarbetare på plats att vi inte kan bedriva verksamheten, samtidigt är bemanningssituationen så svår på många andra enheter att det inte heller går att omfördela medarbetare till Himalajaskolan i Hjorted.

Barn till vårdnadshavare där samtliga vuxna i familjen som har så kallat samhällsviktiga arbeten kan beredas plats även under stängningen, den informationen diskuteras i telefonkontakten som varje vårdnadshavare har med skolpedagogerna under fredagsmorgonen.
Vi beklagar verkligen den korta framförhållningen och förstår att det här kan ställa till det för familjer. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete i dessa ovanliga tider och att alla både föräldrar, barn och medarbetare är fortsatt rädda om varandra och snabbt blir så friska som möjligt, säger Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.