Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Med Dukat bord samordnar och förenklar Västerviks kommun stödet till föreningslivet

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-10-17

Med början 21 oktober kommer Västerviks kommuns tjänstepersoner som har uppdrag att jobba med föreningsfrågor att samordna sina insatser för stöd till föreningslivet. Det görs genom en ny mötes- och dialogform som kallas Dukat bord. Målsättningen är att det ska bli lättare att få kontakt med kommunen.

Varje månad planeras ett tillfälle med Dukat bord, då det ska vara möjligt för föreningar att direkt ställa frågor till några av kommunens tjänstepersoner. De funktioner som kommer att närvara under mötena är kommunens idrotts- och fritidsstrateg Anders Östlund, kultursamordnare Mårten Öhrling, landsbygdsutvecklare Malin Ohlsson och föreningslots Johannes Löf.

- Dukat bord innebär öppna möten med utrymme för frågeställning och dialog. Under hösten och våren kommer vi pröva metoden och utvärdera resultatet kontinuerligt. Vi hoppas att detta ska korta svarstider och förenkla för föreningarna som bidrar med så mycket positivt i Västerviks kommun, säger Johannes Löf, föreningslots.

Första tillfället när föreningsföreträdare kan komma i kontakt med kommunens tjänstepersoner på det här sättet är måndag 21 oktober, då Dukat bord arrangeras i kommunhuset på Fabriksgatan 21 i Västervik klockan 16.00. Föreningar med frågor erbjuds att kontakta föreningslots Johannes Löf för mer information.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun