Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Lokala företagsklimatet på väg åt rätt håll i Västerviks kommun

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-09-22

Nu är Svenskt Näringslivs rankning av landets kommuners lokala företagsklimat för i år färdig och Västerviks kommun klättrar hela 61 platser uppåt i listan. Västerviks kommuns förbättrade position beror på både mer positiva enkätsvar än tidigare och på att flera statistikfaktorer i kommunen har utvecklats åt rätt håll. Mest positiva förändringar ses i enkätsvaren om kommunens tjänstemäns attityder och om kommunpolitikers attityder.

Glädjande att få så pass fin respons på det arbete som vi gör tillsammans med våra lokala näringslivsföreträdare. Vi nöjer oss inte här utan naturligtvis vill vi bli ännu bättre och fortsätta på den sedan tre år inslagna vägen uppåt och framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).
Jag är själv företagare i grunden och jag upplever att mötena med våra lokala företagare blir allt bättre, men fortfarande finns saker att utveckla och förbättra. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla de här sakerna tillsammans, säger Fredrik Lindwall, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C).

Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat bygger dels på enkätsvar där ungefär 175 olika företagare i elva olika branscher har fått chansen att svara på frågor om service, bemötande och möjliggörande av ett bra företagsklimat i hemkommunen. 109 svar har skickats in från företag med mellan noll och fler än 100 anställda, vilket ger en svarsfrekvens på 62%. Dessutom bygger rankningen på statistikfaktorer från SCB och UC om exempelvis kommunalskatt, arbetsmarknad och nyföretagande. Svenskt Näringsliv ger också ett sammanfattande omdöme om kommunernas arbete. Västerviks kommun hamnar 2021 på plats 177 och det innebär en klättring med 61 positioner sedan 2020.

Jag känner allt tydligare att näringslivet och kommunen jobbar tillsammans med ständiga förbättringar. För mig som näringslivschef handlar det både om att stärka relationerna med våra lokala företag och att se till att vi har så effektiva interna rutiner som möjligt och bra bemötande för företagen, säger Västerviks kommuns näringslivschef Ulf Kullin. Han fortsätter:
Vi kommer fortsätta att skapa förutsättningar för detta och jobba tillsammans med Västervik Framåt, som vi nyligen förlängde vårt avtal med, och lyssna på näringslivet. Vi jobbar främst för att få bättre betyg för varje mätning som görs, men gläds samtidigt åt att stiga i rankingen för tredje året i rad. Vi är naturligtvis inte nöjda med att hamna på plats 177 utan siktar betydligt högre. Nu släpper vi inte taget utan jobbar istället ännu tightare tillsammans, säger Ulf Kullin.

Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme ger Västerviks kommun en plats 158 i Sverige, vilket är 79 positioner bättre än 2020. Tittar man på Västerviks kommuns siffror lite mer nedbrutet ser det ut så här:

bild med statistiktabell alla enkätfrågor Västerviks kommun

Förutom de stora förbättringarna som går att se i enkätsvar om kommunala tjänstemäns och politikers attityder kan man notera att viktiga frågor som enkätsvar om kommunens information till företagen, kommunens upphandlingar, kommunens service och bemötande, möjligheterna till dialog med beslutsfattare och tillgång på medarbetare med relevant kompetens alla pekar åt rätt håll.

Dessutom är det endast två kategorier som har negativ utveckling och det är frågor om brottslighet och otrygghet som backar marginellt från en hög nivå, samt frågor om mobilnät och bredband där rakningen halkat ner under plats 200 av 290.

bild med statistiktabell Alla statistikfaktorer Västerviks kommun

De kategorier som drar ner Västerviks kommuns företagsklimatsrankning är framför allt enkätfrågor om vägnät, tåg- och flygförbindelser (plats 284 av 290), konkurrens från kommunens verksamheter (också plats 284 av 290), samt marknadsförsörjningsstatistik, det vill säga hur stor andel av arbetskraften som är anställd i privata företag jämfört med hela arbetskraften med offentliganställda inkluderade (plats 280 av 290).

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.