Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Kommunfullmäktiges nästa sammanträde hålls med 31 tjänstgörande ledamöter

2020-08-26

Vid ett extra gruppledarmöte för de partier som är representerade i Västerviks kommunfullmäktige diskuterades på tisdagseftermiddagen hur fullmäktigemötena ska hållas under fortsättningen av året på grund av pandemin. Beslutet blev att de åtgärder och regler som infördes redan i mars och april för att upprätthålla distans och minska smittspridning när kommunfullmäktige sammanträder ligger kvar nästa sammanträde.

Den politiska överenskommelsen mellan partierna att begränsa antalet ledamöter på plats till 31 tjänstgörande istället för 57 som gällde april - juni förlängs så att den gäller även för septembermötet.

Nytt tillägg är att gruppledarna under hösten, med start i oktober, inför varje kommunfullmäktigemöte kommer att ta ställning till om det är möjligt att utöka antalet eller om begränsningen ska ligga kvar.

- Att Västerviks kommuns högsta beslutande organ tar våra statliga myndigheters regler och riktlinjer på allvar och visar ansvar i ett svårt och fortfarande osäkert läge är mycket viktigt.
- Viktigt är också att vi under den här tiden kan upprätthålla vår beslutsförmåga och den demokratiska processen. Vi är glada att vi hittills kunnat enas om hur vi ska gå tillväga och i dag tog vi ett ytterligare steg, säger kommunfullmäktiges presidium Sverker Thorén (L), Peter Johansson (M) och Annette Torstensson (C).