Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-07-16: Kommunens utredningar är avslutade

2021-07-16

Den lex Sarah-utredning och arbetsrättsliga utredning som Västerviks kommun har startat gällande misstankar om allvarliga missförhållanden på det särskilda boendet Gertrudsgården är genomförda och avslutade. Detta då det inte har framkommit något som styrker misstankarna om allvarliga missförhållanden på boendet.

Under en dryg vecka har socialförvaltningen grundligt utrett misstankarna om missförhållanden på det särskilda boendet Gertrudsgården. Efter utredningen är slutsatsen att det inte rör sig som ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande som ska anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Vi är självklart väldigt lättade över detta. Vi är oerhört lyhörda för alla signaler som vi får, tar allt på fullaste allvar och agerar snabbt och kraftfullt. I det här fallet visade det sig att det inte var några allvarliga missförhållanden, vilket så klart är väldigt skönt. Att det har skapat oro för många är olyckligt, men vi måste ta alla anmälningar på allvar. Det var också bra att vi så snabbt kunde slutföra utredningen och konstatera att inga missförhållanden kopplade till denna anmälan finns, säger Joakim Nyman, tillförordnad socialchef på Västerviks kommun.

Denna händelse visar att vårt kvalitetsledningssystem fungerar. Om det finns misstankar om missförhållanden så anmäls det, även om det i detta fall inte visade sig stämma. För kvaliteten inom äldreomsorgen är det alltid bättre att det anmäls en gång för mycket än en gång för lite, säger Joakim Nyman.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Joakim Nyman, joakim.nyman@vastervik.se 0490-25 52 95
Tillförordnad socialchef Västerviks kommun

Sidan senast granskad den 16 juli 2021