Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Kommunen vill ha hjälp att hitta strandnära lägen för landsbygdsutveckling med LIS

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-01-16

Strandnära lägen på landsbygden kan inte bebyggas hur som helst, det vet alla. Men med hjälp av LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) finns möjligheter att få lättnader i strandskyddsbestämmelserna.

Just nu gör Västerviks kommun en översyn av översiktsplanen och det finns möjlighet att få flera områden i kommunen att klassas som LIS-områden. Ett LIS-område gör att man kan få dispens från strandskyddet om det man vill bygga ger varaktig sysselsättning eller ger ett bevarat eller ökat underlag för service på landsbygden. Ett kriterium är att platsen inte får ligga vid havet, utan måste vara en insjö.

Planarkitekt Erik Andersson på kommunens samhällsbyggnadsenhet förklarar:
- LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära läge och är sjönära områden som kan utvecklas för att stärka verksamheter, skapa jobb och attraktioner på landsbygden. Det skulle kunna vara bostäder, turistanläggningar eller annan verksamhet.

Sista dag för ansökan är 15 februari, så uppmaningen till kommuninvånare med sjönära fastigheter runt insjöar som används för den här typen av verksamheter är att kontakta Erik Andersson på kommunens samhällsbyggnadsenhet omgående för att snabbt få en bedömning om fastigheten kan bli aktuell för klassning som LIS-område.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun