Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2022-04-12: Joakim Nyman blir ny socialchef på Västerviks kommun

2022-04-12

Under måndagens sammanträde fattade kommunstyrelsen i Västerviks kommun beslut om att anställa Joakim Nyman till tjänsten som socialchef på kommunen. Joakim kommer senast från uppdraget som tillförordnad socialchef och dessförinnan som bland annat utvecklingsledare på socialförvaltningen.

Under våren har Västerviks kommun ihop med rekryteringsföretaget Poolia genomfört en stor rekryteringsprocess för att hitta kommunens nya socialchef. Processen har nu resulterat i att rekryteringsgruppen i total enighet förordat att kommunstyrelsen ska erbjuda tjänsten till socialförvaltningens tillförordnade chef Joakim Nyman. Vilket man också gjorde enhälligt i kommunstyrelsen under måndagen.

Det här är en utmaning som jag ser fram emot och är redo att ta mig an helhjärtat, säger Joakim Nyman, Västerviks kommuns nye socialchef. Joakim fortsätter:
Man arbetar inte på en och samma arbetsplats i mer än 15 år om man inte tycker om den och jag brinner verkligen för att fortsätta att utveckla vår socialförvaltnings alla verksamheter. Vi har bra förutsättningar för att fortsätta att vara i framkant i vår kommun. Jag kommer att kämpa för att vi ska bli ännu lite bättre varenda dag även framåt i tiden.

Joakim Nyman är 44 år gammal och kommer från början från Blackstad i Västerviks kommun. Han har gått den långa vägen till socialchefsposten genom arbete på olika poster som handläggare, projektledare och utvecklingsledare inom Västerviks kommuns socialförvaltning sedan 2006. Något som kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) också lyfter fram efter tillsättningen:
Här går en av kommunens allra mest viktiga chefstjänster till en väldigt kompetent person som kan hela verksamheten utan och innan, vilket kommer att ge honom nästan ingen startsträcka alls i det fortsatta arbetet – det är glädjande och spännande, säger Dan Nilsson.

De olika förvaltningarnas chefer på Västerviks kommun tillsätts av kommunstyrelsen och underställs kommundirektören i en koncernledningsgrupp där samtliga bolagschefer och förvaltningschefer deltar. Joakim Nyman har arbetat i ett halvår som tillförordnad förvaltningschef efter att tidigare socialchef Jörgen Olsson gått i pension och även under Jörgens två senaste sommarsemestrar. Därmed har Joakim suttit med i koncernledningsgruppen regelbundet under flera års tid och det är något som kommundirektör Anders Björlin har satt stort värde på:
Joakim är en mycket uppskattad deltagare på våra ledningsmöten, han har ett utvecklingsperspektiv på alla sina frågor som verkligen hjälper till att föra vår kommun framåt. Jag känner mig helt trygg med att Joakim ska fortsätta på den inslagna vägen även framåt, säger Anders Björlin, kommundirektör och koncernchef på Västerviks kommun.

Joakim Nyman kommer att övergå i nya tjänsten omgående.

Sidan senast granskad den 12 april 2022