Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-11-12: Guidning av bronsålderslandskapet vid Hermanstorp söndag 17 oktober

2021-10-12

Söndag 17 oktober mellan klockan 16 och 19 arrangerar Bronsålderskust, Västerviks kommun, guidning av bronsålderslandskapet i skymningen. Under eftermiddagen och kvällen kommer det finnas möjlighet att delta i ficklampsguidning av området, få veta mer om arkeologi och natur vid Hermanstorp, lyssna på instrument från bronsåldern, se eldgyckel, fika, gå tipspromenad, delta i musikworkshop med forntida instrument, allt medan skymningen faller över området.

Vi kan lova en suggestiv upplevelse med mörker, eld och bronslur. Kanske kommer några av de som bodde på platsen under bronsåldern att dyka upp, säger Ann-Sofie Pettersson, kulturhandläggare och projektsamordnare för Bronsålderskust på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
Alla är välkomna till det här evenemanget som riktar sig till alla åldrar. Det är bra om alla tar med en egen ficklampa.

  • Vad: Guidning av bronsålderslandskapet vid Hermanstorp
  • Var: Hermanstorp, nära infarten till Västervik från E22
  • Dag: Söndag 17 oktober
  • Tid: 16.00 – 19.00
  • Ta med: Ficklampa

Välkommen!

På platsen händer fler saker under söndag 17 oktober:

  • Klockan 14:00 arrangerar Tjust Fågelklubb kikarspaning vid Kejserslunds fågeltorn.

Västerviks Museum, Naturum Västervik, Länsmusiken Kalmar län, Ensemble Mare Balticum, Westervik Twirling Troop, Nyhults goda hantverk och Tjust Fågelklubb, har alla samverkat med Bronsålderskust, Västerviks kommun i genomförandet av denna aktivitetskväll.

Fakta Bronsålderskust

Västerviks kommun är ett av landets mest framträdande bronsåldersområden. Här finns tusentals fornlämningar som utgör spår av bronsåldersmänniskornas liv. Antalet lämningar, deras skick och områdets storlek är unikt. Även möjligheten att besöka olika fornlämningsmiljöer och att kunna se hur landskapet utnyttjats är unikt. För att lyfta fram detta kulturarv, för allmänheten, fysiska och digitala besökare, skolan med flera har projektet Bronsålderskust sjösatts. Bronsålderskust omfattar flera områden i kommunen varav Hermanstorp är ett.

Fakta Hermanstorp

Vid Hermanstorp finns en vandringsled som passerar flera olika lämningar från bronsåldern. Information om platsen, både ur natur- och kulturhänseende, finns vid parkeringen. Den gamla rastplatsen och parkeringen vid området har iordningställts. I anslutning till området finns möjlighet till att ha skolundervisning och olika prova på-aktiviteter. En kombinerad våtmark/fågelsjö har anlagts i området. Vattennivån i våtmarken kommer att ligga på samma nivå som havet hade på platsen under yngre bronsåldern.

Bronsålderskust har samverkat med samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun, markägare, Tjust Fågelklubb och Länsstyrelsen Kalmar län, för att utveckla och stärka de höga natur- och kulturvärden som finns i området vid Hermanstorp.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2021