Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Glädjande nya bra siffror om måluppfyllelse årskurs 9 i Västerviks kommun från Skolverket

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-09-26

Under torsdagen publicerade Skolverket den nationella statistiken för de elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2019. Västerviks kommuns elever har i år ett meritvärde på 238 och 89 % av eleverna blev behöriga till ett yrkesprogram.

- Det här är oerhört glädjande siffror för vår kommun. Sedan 2017 har meritvärdet ökat från 208 poäng till 218 och i år ligger det alltså på 238, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
- Även andelen behöriga till gymnasiet har ökat över tid: Från 69 % 2017, till 72 % 2018 och nu till årets 89 %. I riket var genomsnittliga meritvärdet 230 och andelen behöriga till yrkesprogram var 84 %.

Kommunen har under flera år arbetat målmedvetet för att öka måluppfyllelsen hos alla elever. Det är ett arbete som pågått under en lång tid, från förskola och hela vägen genom grundskolan. I arbetet har lärare och rektorer analyserat resultat och genomfört insatser för att öka måluppfyllelsen och lärandet. Arbetet följs upp två gånger per år av grundskolechefen och resurser fördelas också utifrån skolors olika behov och förutsättningar.

Skolorna har under flera år bland annat satsat på formativ undervisning, ledarskapet i klassrummet, nätverk i praktiskt- estetiska ämnen. Skolorna har också anställt fler speciallärare och specialpedagoger under det senaste året, vilket också ökat kompetensen att möta alla elever på skolorna.

- Det handlar om ett tillsammansarbete där alla medarbetare och elever tillsammans har arbetat hårt för att nå de resultat vi ser idag, säger en glad Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun