Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden/Tjustbygdens Sparbank: NyKompetens får 3,4 miljoner under tre år

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-04-07

NyKompetens är namnet på ett nytt arbetslivsinriktat integrationsprojekt. Projektet riktas mot nyanlända med akademisk utbildning eller de nyanlända som har en tydlig praktisk yrkesbakgrund.

Syftet är att stärka kompetensförsörjningen i både näringsliv och offentlig sektor i Västerviks kommun. Finansieringen för projektet kommer från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Tjustbygdens Sparbank och från kommunens integrationsfond som vardera satsar 1 719 500 kronor under tre år.

Västerviks kommunstyrelses ordförande Tomas Kronståhl förklarar:
- Kommunen vill engagera sig i etableringen av de nyanlända på arbetsmarknaden. Det här samarbetet ger en bra möjlighet att hjälpa både näringsliv och offentlig sektor att komma i kontakt med de nyanländas kompetenser på effektivt sätt. Det är viktigt att vi tidigt öppnar dörrar mot arbetslivet och underlättar matchning mot näringsliv och offentlig sektor i kommunen.
Tomas fortsätter:
- Detta handlar om vårt stora behov av kompetensförsörjning på lång sikt. Att vi behöver dessa nya kompetenser, våra nyanlända ser vi som tillgångar som vi inte får gå miste om.

Sören Josefsson på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden säger:
- Sparbanksstiftelsen är medfinansiär till lokala projekt och NyKompetens-projektet tar sig an en av de största utmaningarna vi har just nu. Det vill vi gärna stödja. Stiftelsen hoppas att Västervik kan utvecklas till en ännu bättre plats att bo och leva på för kommuninnevånarna. Stiftelsen stöder på motsvarande sätt Feriepraktik för ungdomar och ambitionen är att göra det lättare för både ungdomar och nyanlända att komma in i arbetslivet.

Bifogat finns ett foto från tillfället när överenskommelsen träffades: På bilden syns Mats Hasselquist, VD på Tjustbygdens Sparbank, Tomas Kronståhl ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, samt Sören Josefsson på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

På bilden syns Mats Hasselquist, VD på Tjustbygdens Sparbank, Tomas Kronståhl ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, samt Sören Josefsson på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.
Klicka här eller på bilden för att öppna en högupplöst kopia i nytt fönster (jpg 1,8 MB)

För mer information, vänligen kontakta

Västerviks kommun

Elisabet Sjöstrand
Tel: 0490-255075
E-post: elisabet.sjostrand@vastervik.se

Tjustbygdens Sparbank

Laila Werme
Tel: 0490-81 51 42 
E-post: laila.werme@tjustbanken.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)