Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Västervik Miljö & Energi AB: Bevattningsförbud i Västerviks kommun från och med 11 maj 2020

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-04-30

Från och med 2020-05-11 införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Det råder ovanligt låga grund- och ytvattennivåer i vårt område. Lite nederbörd i form av regn och snö i samband med hög vattenkonsumtion och varmt väder kan innebära risk för vattenbrist. När det finns risk för vattenbrist införs bevattningsförbud. Vi utfärdar bevattningsförbud endast när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten.

Bevattningsförbud innebär att dricksvattnet endast får användas till personlig hygien, mat och dryck.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Vattna växter, gräsmattor via spridare och slang.
  • Tvätta bilen med slang.
  • Spolning av tak och fasader via slang.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.
  • Vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande.

Fotbollsplanerna vid Karstorp och nya kyrkogården samt kommunens planteringar bevattnas inte med dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller endast dig med kommunalt vatten. Men tänk på att en låg grundvattennivå även påverkar enskilda brunnar.

Undantag gäller näringslivet som är beroende av vatten för att kunna bedriva sin verksamhet. Samhällsviktig verksamhet tillhör också undantagen för bevattningsförbudet.

- Tänk på att det kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis Räddningstjänsten om det skulle inträffa en brand och det är brist på vatten, säger Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten på Västervik Miljö & Energi AB.

Mer information

Mer information om bevattningsförbudet och tips på hur du kan vara med och spara vatten finns samlade på Västervik Miljö & Energis hemsida:

www.vmeab.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.