Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Västervik Miljö & Energi AB: Avslut i Västervik Miljö & Energis dialog med Skatteverket kring beskattning av deponi och avfall

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-11-22

Som tidigare kommunicerats har Västervik Miljö & Energi AB, VMEAB, haft en dialog med Skatteverket kring beskattning av deponi och avfall. Upprinnelsen var en granskning som Skatteverket gjorde av VMEAB:s verksamhet på Målserums avfallsanläggning sommaren 2016. Ärendet gällde klassificering samt hantering av material, där parterna hade olika uppfattning om vilket regelverk som ska gälla och hur det ska tolkas. Skatteverket har nu återkommit med sitt beslut, som går helt på VMEAB:s linje.

Målserums avfallsanläggning utanför Västervik tar emot alla avfallstyper. Den kvalitetscertifierade verksamheten är effektiv utifrån såväl resurs- som miljöperspektiv och bidrar till kommunens invånare och näringsliv med återvinning av både material och energi.

– Skatteverkets granskning bekräftar att Målserums avfallsanläggning bedrivs korrekt, men pekar också på en konflikt mellan miljöbalken och skattelagstiftningen. Vi har anpassat oss till detta och tar sedan årsskiftet ut en statlig avgift för lämning av vissa typer av material. Skatteärendet har krävt stora insatser från flera av våra medarbetare, men idag är vi lättade över beskedet att Skatteverket bekräftar alla våra yrkanden, säger Per Allerth, vd Västervik Miljö & Energi.

Efter granskningen återkom Skatteverket med ett förslag på ändrad beskattning, något som i det stora hela bestreds av bolaget. En mindre del av förslaget har sedan början av 2018 antagits i och med att VMEAB numera tar ut en statlig avgift på 500 kr per ton vid lämning av vissa typer av material, till exempel jord, sten och betong från byggen och schaktarbeten. I enlighet med försiktighetsprincipen gjorde bolaget i vintras även en reservation på 5 miljoner kronor för att i efterhand kunna täcka tidigare uppkomna skattekostnader för samma typer av material.

Nu har Skatteverket återkommit med beslut i ärendet och väljer alltså att gå helt på VMEAB:s yrkande. Efter justeringar kommer den totala nettokostnaden för extra skatter, skattetillägg och ränta att bli drygt 3 miljoner kronor, vilket alltså täcks av det belopp som redan har reserverats i årets resultaträkning. Därmed är ärendet avslutat.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.