Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Från 50 till 40 km/h – Ankarsrum, Gunnebo och Verkebäck går före med de nya hastighetsgränserna

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-06-17

Från och med 1 juli kommer flera gator i och genom tätorterna Ankarsrum, Gunnebo och Verkebäck i Västerviks kommun att få nya hastighetsbegränsningar. Kommunen arbetar sedan en tid med nationellt framtagna konceptet ”Rätt fart i staden” som presenteras i Sveriges kommuner och regioners handbok med samma namn. Där pekas 40 och i vissa fall 60 km/h ut som nya lämpliga hastighetsgränser med bättre trafiksäkerhetsegenskaper och även högre respekt och acceptans i våra tätorter. Framöver kommer liknande förändringar at göras i många av Västerviks kommuns övriga tätorter.

Västerviks kommun har låtit konsultbolaget NTF Säker Trafik i Jönköping göra en översyn på hastighetsbegränsningarna i Ankarsrum, Gunnebo och Verkebäck och nu kommer slutsatserna i företagets översyn att genomföras i praktiken. 1 juli skyltas flera gator i de tre samhällena om och de huvudsakliga skälen bakom förändringen relaterade till trafiksäkerhet för cyklister och fotgängare. All forskning visar att lägre hastigheter räddar liv.

- Vi påbörjade den här förändringen på Rullstensvägen och Gränsövägen i Västervik i höstas, men nu är det dags att vi sätter igång med de nya hastighetsbegränsningarna på allvar, säger Christer Ramström, planerare och trafikansvarig på Västerviks kommun. Han fortsätter:
- Både SKR:s vägledande handbok ”Rätt fart i staden” och våra inhyrda konsulter Säker Trafik pekar på att vi kan uppnå bra trafiksäkerhetsförbättringar med de här nya hastighetsgränserna på 40 och ibland 60 km/h. Dessutom pekar de på att de är nya gränserna både accepteras och respekteras mer än de tidigare gränserna. Förbi de flesta skolor, där exempelvis många barn beräknas passera, kommer vi också att fortsätta ha 30 km/h. 

- Vi räknar med att fortsätta det här förändringsarbetet som görs i samarbete med både Trafikverket och Polisen i många av kommunens tätorter under de närmaste åren och hoppas självklart att den här ändringen kommer att tas emot bra och fungera i Ankarsrum, Gunnebo och Verkebäck, säger Christer Ramström avslutande.

Gatorna som får nya hastighetsgränser 1 juli

I Ankarsrum ändras hastigheten generellt från 50 till 40 km/h. 30 km/h behålls utanför Ankarsrums skola på delar av Axhultsvägen, på Parkvägen/Lindvägen/Hasselvägen och delar av Ekvägen i området utanför förskolan Linden. På Jonas Spånbergs väg ändras hastigheten från 30 till 40 km/h. Kungsvägen som genomkorsar Ankarsrum och som är statlig väg skyltas om till 40 km/h.

I Gunnebo och Verkebäck ändras hastigheten generellt från 50 till 40 km/h. Det blir 40 km/h på den statliga Västrumsvägen genom Gunnebo. På delar av Veterangatan och den del av Västrumsvägen som leder upp till Gunnebo skola sänks hastigheten från 50 till 30 km/h. På Ringvägen ändras hastigheten från 30 till 40 km/h.

Läs underlagen till ändringarna av hastighetsbegränsningarna bland relaterade dokument.

bild skylt 40 km per timme

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.