Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-03-05: Fortsatt fjärrundervisning växelvis för många av Västerviks Gymnasiums elever även vecka 10

2021-03-05

Årskurs ett och två på Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet på Västerviks Gymnasium kommer att ha fortsatt fjärrundervisning under vecka 10. Det beslutade Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson på fredagen.

Beslutet är fattat mot bakgrund av de rekommendationer som smittskyddet i Region Kalmar län meddelade under vecka 8 och på de indikationer som finns om fortsatt smittspridning i vårt län och vår kommun av Covid-19. Även individuellt val sker i huvudsak via fjärrundervisning. Undantag görs för kursen Matematik 3B där undervisningen sker på plats.

Under vecka 10 kommer beslut att fattas hur fjärr- och närundervisning kommer att växla under veckorna 11-13.

Det är nu av stor vikt att alla följer de råd, rekommendationer och restriktioner som regionen, Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat. Vi har alla ett högst personligt ansvar att agera på ett sådant sätt så att smitta inte sprids, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun.

Uppmaningen att alla måste fortsätta följa de här rekommendationerna både på skoltid, arbetstid och fritid gäller fortsatt:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma från skola och arbete vid milda symptom
 • Använda handsprit
 • Umgås med de man bor tillsammans med
 • Inte delta i eller anordna fester
 • Fortsätta provtagning vid symptom

För övriga elever sker fjärrundervisning enligt tidigare fattat beslut för veckor 5–13:

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA):

 • Vecka 10: Fjärrundervisning åk 1 och 2, närundervisning åk 3
 • Vecka 11: Fjärrundervisning åk 3, närundervisning åk 1 och 2
 • Vecka 12: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning åk 2 och 3
 • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning åk 1 och 3

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL):

 • Vecka 10: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 11: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 12: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

Sidan senast granskad den 5 mars 2021