Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Dataintrång anmält av Västerviks kommun – inga känsliga uppgifter har hamnat i orätta händer

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-08-19

Under torsdagen upptäcktes att ett av Västerviks kommuns verksamhetssystem har utsatts för ett obehörigt intrång. Åtgärder vidtogs omgående och intrånget är stoppat. Förstärkta säkerhetsåtgärder har också vidtagits för att förhindra liknande intrång.

- Intrånget har kunnat ske genom nätfiske, så kallad ”phishing”, där man kommit över en inloggningsuppgift och ett lösenord till ett användarkonto, säger Västerviks kommuns IT-chef Roger Hassel, som fortsätter:
- Det drabbade systemet innehåller inga känsliga uppgifter, de uppgifter som finns i systemet är uppgifter som är allmänna och som vi från kommunens sida är skyldiga att lämna ut om någon efterfrågar dem. Vissa uppgifter finns också att hämta direkt på kommunens hemsida.

- Vi har från kommunens sida gjort en anmälan till Datainspektionen och informerat kommunens anställda om intrånget. En polisanmälan kommer att göras. Vi kommer att ge vidare information på kommunens hemsida om så är aktuellt, säger Roger Hassel avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun