Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Bred samverkan bakom ny satsning på kompetensförsörjningen

2023-05-22

Västerviks kommun har initierat ett treårigt projekt för en bred satsning på en av de viktigaste frågorna och mest aktuella utmaningarna vi står inför – kompetensförsörjningen. Projektet innehåller tre insatser som ska nå olika målgrupper. Dels kommer två lokala rekryteringsmässor att utvecklas, dels startar ett helt nytt koncept: En årlig heldag åt kompetensförsörjningen i norra Kalmar län.

Västerviks kommun har tillsammans med Tjustbygdens Sparbank utvecklat två befintliga insatser för kompetensförsörjning i kommunen. Den ena är ”Min Framtid”, en yrkesmässa för gymnasie- och högstadieelever som ska genomföras årligen, på hösten. Den andra är en sommarjobbs- och rekryteringsmässa för arbetsgivare som ska äga rum tidigt på våren.

Målet med Min framtid är att grundskole- och gymnasieelever ska känna sig inspirerade och motiverade inför sina framtida studie- och yrkesval och få möjlighet att knyta kontakter med branscher och företag som finns lokalt och kan bli framtida arbetsgivare. Sommarjobbs- och rekryteringseventet är dels ett matchande evenemang som är tänkt att ge stöd i rekrytering av säsongspersonal, dels ett event för arbetsgivare att generellt marknadsföra sin verksamhet och jobbmöjligheter, på kort och lång sikt och även för personer som finns på större geografiskt avstånd.

- Dessa två insatser har funnits tidigare i kommunen, men förutsättningarna har alltid sett olika ut. Genom att stötta insatserna i projektform möjliggörs en hållbar utveckling. En långsiktig hållbar tillväxt i vår kommun förutsätter en god tillgång till arbetskraft och en fungerande Kompetensförsörjning, en satsning på flera nivåer kan sammantaget göra mycket för att stärka kompetensförsörjningen i kommunen, säger Mats Hasselquist, VD Tjustbydgens Sparbank.

Årlig kompetensförsörjningsdag

I det tredje delprojektet går Västerviks kommun samman med Tjustbygdens Sparbank och Region Kalmar län för att genomföra en bredare regional satsning. Genom samverkan med kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby samt Företagarna Kalmar län ska Västerviks kommun arrangera en regional kompetensförsörjningsdag, en gång per år under projektets tre år. Den första blir av den 25 oktober i år, på Gränsö slott i Västervik.

- Vi, samverkande kommuner och likaså regionen, står både i och inför en stor kompetensutmaning. Vår befolkning minskar generellt och är åldrande, vilket innebär att allt färre är i arbetsför ålder. Genom att satsa på de här kompetensförsörjningsdagarna vill vi bidra till förståelse för utmaningen och skapa tillgång till inspiration, kunskap och verktyg för att gemensamt ta oss an den, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun.

Arbetet med kompetensförsörjningsdagen kommer att drivas av Campus Västervik

- Dagen ger möjlighet för nyckelpersoner inom näringslivet och beslutsfattare och tjänstepersoner från offentliga verksamheter att samlas, bygga nätverk och samverkan framåt. De ges tillfälle att lära av forskning, ta del av goda exempel från verksamheter som gjort annorlunda och nytt och få till sig trender och analyser inom kompetensförsörjningsområdet, säger Rebecca Lindblom, projektledare på Campus Västervik.

Några av frågorna som kommer att lyftas den 25 oktober är hur vi hittar kompetens när den arbetsföra befolkningen minskar drastiskt, hur vi behåller kompetens när konkurrensen hårdnar och hur vi kan tänka annorlunda och nytt.

- För att på bästa sätt möta denna kompetensutmaning så behöver vi en gemensam bild samt kunskap och lärande om läget vi står i och inför. Vi behöver hitta nya vägar och metoder som kan hjälpa oss hantera utmaningen och få inspiration av andra som lyckats bra och är goda exempel där man arbetar innovativt och i framkant. En regional kompetensförsörjningsdag kan bidra med värde och gagna utveckling inom området, säger Jerry Engström, Campuschef på Campus Västervik.

Kontakt

Pressfrågor hänvisas till:

Fredrik Blom

Pressansvarig kommunikatör
Telefon: 0490-25 40 19 / 0702 19 50 92
Mejl: fredrik.blom@vastervik.se